Liigu sisu juurde

Naha: Aga ega meile päris iga mees tänavalt ka sisse vajuda ei saa, mingi valik ikka on. Minu meelest blogi eeldabki just selle hetke muljete ja tunnete kirja panemist. Naha: Mina olen väga rahul nii selle etenduse kui ka teistega, mida nägin. Igaüks meist võib suurendada oma kvoorumi või klassi liikmete usku.

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet. Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul.

Uuring: innovatsioon ning automatiseerimine suurendab naiste ja meeste palgalõhet Jaga artiklit: nnovatsioon ning automatiseerimine suurendavad naiste ja meeste vahelist palgalõhet ehk innovatiivsesse ettevõttesse tööle minekust võidavad mehed naistest olulisemalt rohkem, selgub Tartu ülikooli majandusteadlaste Priit Vaheri ning Jaan Masso uuringust.

Eesti sooline palgalõhe on Eurostati andmetel Euroopa Liidu suurim: Priit Vaher märkis uuringut tutvustades, et klassikalised vanad tegurid nagu vanus, ametiala ning ettevõtte tegevusvaldkond ei selgita kahte kolmandikku sellest suurest palgalõhest.

Paksus Oige liige

Vaher märkis, et mehed ja naised jagunevad erinevatesse ettevõtetesse ning naised tavapäraselt väiksema tootlikkusega ettevõtetesse. Uurijaid huvitas küsimus, kuidas muutub töötajate palk, kui nad liiguvad madalama innovatsioonitasemega ettevõttest innovatiivsemasse ning kas mehed võidavad innovaatilisemasse ettevõttesse tööle minnes palgas naistest rohkem. Vaher märkis, et on erinevaid tegureid, mis võivad innovaatilisemates ettevõtetes suurema palgalõheni viia.

Mida teha peenise suurendamiseks

Nii on tehnoloogilistel muutustel meeste ja naiste tööjõu nõudlusele erinev mõju. Näiteks tootmise automatiseerimine ning robotiseerimine tõstavad mitterutiinse töö suhtelist väärtust tööturul.

Kampaania raames registreeritakse Tõelisi Sõpru — mehi üle Eesti, kes haaraksid eeskujuna ohjad, viiksid oma sõbrad, töö- või klubikaaslased novembris tervisekontrolli ning korraldaksid neile seejärel ühe meeldejääva ettevõtmise. Hero pusa sündis disainer Karl Korsari ja Marati koostöös. Pusa saab tellida marat.

Nagu näitab IMFi uuring, on naiste puhul rutiinsemate ülesannete osakaal keskmisest suurem. Naised on meestega võrreldes riskikartlikumad ning eelistavad vähem konkureerivat ning stabiilsemat töökeskkonda.

Lihtne suurendada liige kodus

Samuti on ka naised palga osas kehvemad läbirääkijad. Vaher tõi välja, et sageli on oluline ka töötajate paindlikkuse küsimus. Seda eriti kõrgelt tasustatud tehnoloogilisi uuendusi juurutavates ning kiiresti muutuvas keskkonnas tegutsevates ettevõtetes ning seda pidevat töötegemist ja paindlikkust Meeste liikmed Kuidas neid suurendada kõrgemalt.

  • Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.
  • Kuidas suurendada oma abikaasa. Sex Orel

Seda paindlikkust on aga meestel kergem pakkuda, sest lastega naistel on raskem teha pikki päevi ja töötada ebaharilikel aegadel. Samuti vaatasid teadlased uuringus IT-kasutamist ehk seda, kui palju kasutatakse ettevõttes arvuteid, internetti ning erinevaid mobiilseid seadmeid ja kuidas see palgas kajastub.

Reeglid on seal lihtsad. Ent peale selle, et nad on soolise vähemuse hulgas, näitavad uuringud ka, et mehed enamasti teatrisse minekut välja ei paku. Selleaastasel Draamal see muster murti. Festivali meeskond kutsus teatriblogi pidama kolm meest Meeste Garaažist. Tegemist on Tartu MTÜ-ga, mis koondab üksindusriskis 45—aastaseid mehi ja loodab Tartu kultuuripealinna käigus ka oma tegevust laiendada.

Tulemustest selgus, et mehed saavad IT- kasutamisest rohkem kasu, naised mitte niiväga. Uuringu tulemused näitavad, et automatiseerimine suurendab palgalõhet.

Pumba liigse kahju suurendamiseks

Kas sellisel juhul peaks automatiseerimisest loobuma? Teadlaste sõnul võiks samamoodi küsida ka teiste tegurite, näiteks ettevõtete välisosaluste puhul. Teadlaste sõnul ei ole küsimus mitte loobumises, vaid kasutada oleks tarvis mingeid kompensatsioonimehhanisme.

Maarake oma liikme suurus

Kas need võiksid olla näiteks sookvoodid? Plaanitakse ju isegi Saksamaa börsiettevõtete juhtkondades sookvootide kehtestamist. Nimelt leppisid Saksamaa koalitsioonivalitsuse parnerid Sellega muudetakse senist vabatahtlikku süsteemi, mis ei ole suutnud soolist ebavõrdsust vähendada. Teadlaste sõnul näitavad aga uuringud, et paraku ei ole sookvootidel läbivalt positiivset mõju.