Liigu sisu juurde

Sageli on nii, et lugeja loeb teksti, kuid lõppu jõudes pole tal aimugi, millest seal juttu oli. Võib kasutada ka piiblilugudes toimunu üle arutamiseks ning seejuures oma arvamuse põhjendamiseks.

Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja T. Onoperi artikkel ilmus Enesehindamine ingl k self-assessment on tänamatult vähe tähelepanu pälvinud töövahend, mis aitab juhtidel hinnata oma töö tulemuslikkust ning otsuste õigsust.

Enesehindamine aitab kaasa meeskonnatunde süvenemisele ja annab uusi mõtteid ning energiat organisatsiooni jätkuvaks arenguks. Mis on enesehindamine?

Posts navigation

Enne arenguvestlusele minemist oleme loodetavasti püüdnud hinnata iseenda käitumist. Töötajate seas arvamusküsitluse läbiviimisel püüame hinnata, mis meil on hästi ja mida peaks paremaks muutma. Enamasti on juhid viinud läbi SWOT analüüsi jne. Enda käitumise mistahes vormis analüüsimist, eesmärgiga leida teid selle parendamiseks, võibki lugeda enesehindamiseks.

See, kas hindame iseenda, grupi või terve organisatsiooni tööd, sõltub hindamise kokkulepitud ulatusest. Enamasti leiab enesehindamine rakendamist siiski meeskondades ja valdavalt hinnatakse kas organisatsiooni kui terviku või mõne allüksuse töötulemusi ja parendamisvõimalusi. Enesehindamise muutsid populaarseks kvaliteediauhinna konkursid, millele kandideerimine eeldas enesehindamiste läbiviimist. Kvaliteediauhinna kriteeriumite kohaselt peab organisatsiooni juhtkond süstemaatiliselt ning regulaarselt hindama organisatsiooni töökorraldust ja tulemusi vastavalt täiuslikkuse auhinna Inimeste retsept liikme suurendamiseks. Valdavale osale organisatsioonidest on selline hindamine aga liiga keeruline ja seetõttu võib tõhus meetod jäädagi vaid idee tasandile.

Miks peaks enesehindamisi läbi viima? Jätame kõrvale kõik kõlavad sõnad ja selgitused. Kui meil on selge ettekujutus, et tõesti enam paremaks minna ei saa, siis ei ole olulist mõtet Millised meetodid aitavad liikme suurendada enesehindamist ette võtta.

Millised meetodid aitavad liikme suurendada

Töötajate motiveerimiseks piisab ka lihtsamatest mudelitest – vähema vaevaga sama tulemus. Kui me aga aimame, et siiski võib leiduda valdkondi, mida saab edasi arendada või on võimalust saavutada veelgi paremaid tulemusi, siis soovitan proovida oma meeskonnaga enesehindamist.

Mis kasu me enesehindamisest saame?

Millised meetodid aitavad liikme suurendada

Küsimus on peaasjalikult selles, et igaüks teab midagi, mida teised ei tea. Igaüks saab asjadest natuke omamoodi aru.

Igaüks on nii laisk, kui väike on tema mugavuspiir. Tihti puuduvad meeskonnatöös läbivad ideed, kurdetakse meeskonnatöö nõrkust, igavust jms. Lihtsa enesehindamise läbiviimine toob teie meeskonda vaheldust.

Konsensusele jõudmine aitab tihti näha asju mõneti teises valguses ja anda uusi ideid parendustegevusteks. Näiteks müügidirektor on veendumusel, et klient on ettevõttega rahul ja ei soovi midagi toote või teenuse juures täiendada.

Samal ajal on igapäevaselt kliendiga suhtlev müügimees korduvalt kuulnud klientide nurinat halva pakendi tõttu kannatada saanud toodete kohta. Kuivõrd ametlikku kaebust ei ole esitatud, siis ei ole teema jutuks tulnud.

0 thoughts on “Kasv liikme kodus meetodid”

Enamasti ei tea juhid, mida nende alluvad vajavad, et paremini tööd teha, mis neid töö juures häirib, milline peaks olema nende juhtimisstiil. Samuti ei tea alluvad, mida neilt oodatakse ning millisel juhul on juht nende tööga igati rahul.

Igaüks on arvamusel, et tema on kõik õigesti teinud ja teised eksivad, teevad valesti, ei mõista lihtsaid asju jne. Igas organisatsioonis on palju igapäevaseid probleeme, mis tööd keerulisemaks teevad, arusaamatusi tekitavad. Probleemi tekkides püütakse leida ühekordne lahendus ja likvideerida tagajärg, kuid põhjuse läbiarutamiseks Meeste peenise suurused ja tuubid leita aega.

Enesehindamine on teataval määral ka probleemide ennetamise meetod. Kui meeskond võtab aega oma töökorralduse ühiseks hindamiseks ja konsensusele jõudmiseks selle tugevates ja arendamist vajavates valdkondades, siis suudetakse oma tööd palju paremini korraldada ning probleeme ära hoida.

Millised meetodid aitavad liikme suurendada

Enesehindamisest on kasu siis, kui suudame selle kaudu saavutada sisemise üksmeele saame asjadest ühte moodi aruleiame ideesid oma igapäevase töö ja tulemuste paremaks muutmiseks ning tahame selle teadmise ja arusaamisega midagi ka peale hakata. Nimelt on oluline enesehindamise põhjal leitud ideed ellu viia, sest siis tunnetavad meeskonna liikmed, et suudavad üheskoos ka midagi korda saata. Enesehindamine suurendab oluliselt hindamises osalejate “meie” tunnet ja aitab motiveerida uusi eesmärke püstitama ning ka saavutama.

Lihtsast enesehindamisest on sageli abi uute ideede leidmisel, aga ka erinevate probleemide lahendamisel. Viimase puhul on abi sellisel juhul, kui ei peeta süüdlase otsimisele klaperjahti, vaid püütakse mõista hetkeolukorda ja selle erinevaid tahkusid. Igas situatsioonis ja organisatsioonis on reeglina olemas nii head küljed kui ka valdkonnad, mis võiksid olla paremad.

Sarnased artiklid

Oluline on mõista, et avastatud ja ühiselt läbiarutatud ning mõistetud vigu saab edaspidi ära hoida, selle põhjal võime leida ideid, kuidas oma tööd ja suhteid veelgi paremaks muuta. Enesehindamise läbiviimisele peab järgnema Millised meetodid aitavad liikme suurendada tegevuskava ning mõne aja pärast uus hindamine ja uued sammud.

Enesehindamine peaks kindlasti olema regulaarne, sest siis näeme, kas eelmisest hindamisest ja selle tulemusena ettevõetud tegevustest on ka kasu olnud.

Millised meetodid aitavad liikme suurendada

Kes peaks enesehindamist läbi viima? Enesehindamist tuntakse kui juhtimise tööriista. Sellest tulenevalt algab hindamine reeglina tippjuhtkonnast. Sageli järgneb sellele sarnaste või lihtsustatud hindamiste läbiviimine erinevatel juhtimistasanditel.