Liigu sisu juurde

Moodulmajaga pole Risti hooldekodus tööd sugugi veel lõppenud. Jäätmete ladustamist koordineerib Risti vallas jäätmekäitlusluba omav jäätmekäitlusettevõte.

Jäätmete komposteerimine 6. Jäätmeid võib krundil või territooriumil komposteerida juhul, kui: 6.

Moodulmaja suurendab Risti hooldekodu

Paigaldamiskoht ei asetse veekaitsevööndis. Komposteerimiskoha paigutamisel krundi või territooriumi piirile peab selleks olema naaberkrundi või -territooriumi haldaja nõusolek.

Jäätmete põletamine 7. Küttekolletes on lubatud põletada paberi ja puidu jäätmeid ning vastavat tähistust omavaid plastmassesemeid. Lahtises tules on lubatud põletada oksi ja muid orgaanilisi jäätmeid väikestes kogustes ajavahemikus 1.

Risti valla jäätmemajanduseeskirja kinnitamine

Igasugune omavoliline jäätmete põletamine väljaspool territooriumi piire on keelatud. Autokummide, õlide, plastmasside v. Kõik jäätmete põletamisega seotud nimetamata juhtumid tuleb kooskõlastada Lääne Maakonna Tuletõrje- ja Päästeametiga, Lääne Maavalitsuse Keskkonnaametiga ning Risti Vallavalitsusega. Inertsed ehitusjäätmed ja ülejääkpinnas 8.

Suurendada risti

Inertseid ehitusjäätmeid, ülejääkpinnast ja muid inertseid puistejääke ladustatakse Risti Vallavalitsuse määratud ladustuskohale või kasutatakse pinnase täitmiseks Risti valla territooriumil Risti Vallavalitsuse loal. Luba ei pea taotlema juhul, kui ehitusjäätmete, ülejääkpinnase või muude inertsete puistejääkide ladustamine toimub jäätmetekitaja territooriumil ja jäätmete üldkogus ei ületa 5 m2.

Settega heitvesi, sõnnik ja fekaalid 9.

Suurendada risti

Heitvee või fekaalide kogumiskaevud, püüdurid ja mahutid peavad olema vettpidavad. Kinnised kaevud peavad olema ventileeritavad.

Crochet Chevron Sweater - Tutorial DIY

Ligipääs sette- ja kogumiskaevudele, mahutitele ja püüduritele peab olema vaba ja luugid ei tohi olla kinni kaetud.

Sõnniku säilitamisel ja laotamisel tuleb järgida tervise- ja veekaitse nõudeid.

Suurendada risti

Sõnniku komposteerimisel tuleb järgida komposteerimisele kehtestatud nõudeid. Krundil, kus peetakse koduloomi või -linde lehmad, sead, lambad, hobused, kanad, broilerid, haned, pardid jms. Tiheasustusega alal on sõnniku lahtiselt hoidmine territooriumil keelatud.

Risti valla jäätmemajanduseeskirja kinnitamine – Riigi Teataja

Sõnnikuhoidla peab olema veetihe. Sadevesi ei tohi valguda sõnnikuhoidlasse või virts hoidlast välja. Tiheasustusega alal peab sõnnikuhoidla olema kaetud veekindla materjali või katusega. Sõnnikuhoidla peab mahutama vähemalt kahe kuu veisesõnniku või nelja kuu sea- või linnusõnniku tiheasustusega alal.

Sõnnikuhoidla peab mahutama kaheksa kuu veisesõnniku või kümne kuu sea- või linnusõnniku hajaasustusega alal. Sõnnikuhoidla kaugus puurkaevust peab olema kaitsmata põhjaveega alal vähemalt 50 meetrit ja kaitstud põhjaveega alal vähemalt 30 meetrit. Põllumajanduslikus tootmises tekkiva sõnniku ajutise säilitamise väljakute sõnniku üldkogus üle tonni asukohad peab tootja kord aastas kooskõlastama Risti Vallavalitsusega ja Lääne Maakonna Keskkonnaametiga.

Risti tuulepargi vastu koguti Läänemaal üle allkirja | Majandus | ERR

Kuivkäimla sisu tohib territooriumil maasse kaevata hilissügisel. Kuivkäimla sisu laialilaotamine on keelatud. Ohtlikud jäätmed Ohtlikud jäätmed on territooriumi haldaja ja jäätmete tekitaja kohustatud viima selleks määratud kogumispunkti või tellima vastava teenuse jäätmekäitlusettevõttelt.

Risti hooldekodu juhataja Ave Talving kavandab suurt remonti. Foto: Urmas Lauri Reedel paigaldasid ehitajad Risti hooldekodu hoovi Cramolt renditud moodulmaja, millesse elanikud kolivad tõenäoliselt septembris.

See peab olemasoleva hoonega ka arhitektuuriliselt sobituma. Talvingu sõnul on hea, kui mooduliga minnakse edasi tasa ja targu. Kui moodul septembris valmis saaks, alles siis hakkaks hooldekodu seda sisustama.

Eesti Kohalikud elanikud on vastu Eesti Energia plaanile rajada Läänemaal Risti lähistele kuni 30 tuulikuga tuulepark, kirjutab maakonnaleht Lääne Elu. Enim tegi eelmisel reedel Piirsalus toimunud arutelu kuulama tulnud Seljaküla, Keedika, Vidruka, Piirsalu ja Risti elanikele muret see, et tuulepark tuleb nende kodudele liiga lähedale - Eesti Energia plaanib tuulepargi ehitada vähemalt kilomeetri kaugusele majadest.

Mooduli rent on eurot kuus ja Kausi sõnul on ka paigalduskulu mooduli rendihinnas sees. Moodulmaja rendib vald viieks aastaks.

Suurendada risti

See on ajutine lahendus. Edaspidi tuleb hooldekodu laiendada või kaasata erainvestor.

Risti kandi elanikud ei taha oma kodu lähedusse Eesti Energia tuuleparki | Eesti | ERR

Paljudes hooldekodudes on kohatasu juba praegu üle euro. Meie tööjõud peab olema sellest aastast kvalifitseeritud. Meilt nõutakse kutsetunnistusi, koolitunnistusi, töö on ränk ja raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Väga keeruline on siia leida pädevat personali.

Moodulmajaga pole Risti hooldekodus tööd sugugi veel lõppenud.

Risti tuulepargi vastu koguti Läänemaal üle 1100 allkirja

Ja seejärel on vaja väljast natuke kõpitseda. Nagu ikka. Varjatud vigu on, katusega on probleem.