Liigu sisu juurde

See on hädavajalik kohtades, kus laadimissilda ja treileri põhjapinda ei ole võimalik viia sujuvalt ühte tasapinda ja on oht, et tõstuk jääb "põhja peale kandma". Ohutuse mõttes on soovitav soetada külgtugedega tõstuki mudel, kuna järsul pöördel on oht, et juht paiskub tsentrifugaaljõu keskpunktist lähtuva toimel seisuplatvormilt maha. Seoses kooditehnika laialdase kasutuselevõtuga kasutatakse üha enam erinevaid konveiersüsteeme sorteerimisliinidena saadetiste identifitseerimistunnuse põhisel sorteerimisel.

Järgnev on nimekiri levinud kahveltõstukitüüpidest: [13] [14] [15] Käsikahveltõstuk — kannab tõstuki nime tinglikult, kuna tal puudub oma jõuallikas. See on mõeldud koormate kaubaaluste siirdamiseks lühidistantsidel 10—30 m. Sageli veetakse seda tõstukit kaasas jaotusauto furgoonis, siirdamaks kaubaaluseid autole ja autolt mida saab suurendada. Mugav ja ratsionaalne kasutada käsikahveltõstukit nendes kohtades, kus aluseid pole vaja tõsta riiulitele või virna ning aluste siirdamisi on vaja teha suhteliselt vähe.

Siirdamistõstukeid on mitut liiki, olenevalt sellest missugust tööd laos on otstarbekas sellega teha. Siirdamistõstukeid valmistatakse erineva tõstejõu vahemikus 1,4—2,5 tonni ja erinevate tegevuste jaoks horisontaaltransport, tellimuste komplekteerimine, peale- ja mahalaadimine.

Siirdamistõstukid jaotuvad järgmiselt: juhiplatvormita siirdamistõstuk,juhiplatvormiga siirdamistõstuk ja juhiistmega siirdamistõstuk. Juhiplatvormita siirdamistõstuk on mõeldud koormate kaubaaluste siirdamiseks suhteliselt lühikestel distantsidel 10—30 m.

Mugav ja otstarbekas on kasutada seda kohtades, kus on vaja teostada sagedasi kaubaaluste siirdamisi, kuid siirdamisteekonnad ei ole pikad. Sobib hästi kasutamiseks kauba laadimisel jaotusautole või jaotusautolt maha, samuti kaupluseruumides kauba laoruumist müügisaali toimetamisel.

Tänu suhteliselt väikesele kaalule sobib kaasaveoks jaotusauto furgoonis. Toodetakse tõstejõuga 1,6—3,0 t.

Tanu sellele, mida saab suurendada

Tanu sellele siirdamistõstuk on mõeldud kaubaaluste või koormate siirdamiseks keskmistel distantsidel 30—60 m. Mida saab suurendada juhiplatvormile on töö sellega kiirem ja ohutum.

Sobib hästi koormate laadimiseks treileritele, konteineritesse, jaotusauto furgoonidesse ja nendelt maha. Sobib hästi manööverdamiseks kitsastes kohtades. Ohutuse mõttes on soovitav soetada külgtugedega tõstuki mudel, kuna järsul pöördel on oht, et juht paiskub tsentrifugaaljõu keskpunktist lähtuva toimel seisuplatvormilt maha. Enamik firmasid toodab ka varianti, mis muudab kliirensit põhja kõrgust põrandast keskmiselt 10—15 cm. See on hädavajalik kohtades, kus laadimissilda ja treileri põhjapinda ei ole võimalik viia sujuvalt ühte tasapinda ja on oht, et tõstuk jääb "põhja peale kandma".

Juhiistmega siirdamistõstuk on mõeldud kaubaaluste ja koormate siirdamiseks pikkadel distantsidel 60— m. Tänu juhiistmele ja mugavale tööasendile on võimalik päev läbi kestev töö kaubaaluste siirdamisel. Sobib koormate Viimane liige suureneb suurtes ladudes pikkadel Millised on seksiliikmed ühest punktist teise.

Vahel on tarvis teostada suurtes ladudes pikki siirdamisi. Ühe aluse kaupa vedamine on aeganõudev ja vähetootlik. Seetõttu valmistatakse siirdetõstukeid ka tavalisest pikemate kahvlitega 2,4—2,8 m. Juhiistmega siirdamistõstukeid toodetakse tõstejõuga 2,0—3,6 t. Tugiratastõstukid sõidavad kauba riiulisse paigutamisel tugiratastega riiuli sisse põranda-hoiukohale. Seetõttu peab selle tõstukitüübi kasutamisel laoriiuli esimesel korrusel põranda-hoiukohtadel kasutama ainult standardseid kaubaaluseid või aluseid, mille tugiklotsid ei ole alt ühendatud laudadega, kuna tugirattad sõidavad kauba ülemistele riiulikorrustele paigutamisel põrandal seisva aluse vahedesse.

Tugiratastõstukitega on üldjuhul võimalik paigutada kaupa kuni neljandale riiulikorrusele. Juhiplatvormita tugiratastõstuk on mõeldud kasutamiseks lühikestel Tanu sellele vahemaadelkui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel. Sobib kasutamiseks väikestes ladudes ja tootmisettevõtetes, kus sisenevad ja väljuvad kaubavood ei ole suured. Tõstuk sobib igati kaupluste laoruumide tarvis ja kasutamiseks kõikjal kitsastes oludes. Toodetakse ka ühe mastisiiniga mudelit parem nähtavussamuti raamtõstega vajalik abitegevustel ja topeltaluste käsitsemiseks tõhusam töö ette nähtud mudelit.

Juhiplatvormiga tugiratastõstuk on mõeldud kasutamiseks keskmistel distantsidel, kui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel. Sobib kasutamiseks arvestatavate kaubavoogude juures väiksemates ladudes.

Ventilaator – Vikipeedia

Tihti on veoki koormaruumi paigutatud kaubaaluseid kahes kihis. Kuid ka hoiukohtadele riiulitel on võimalik aluseid paigutada ühekorraga — alumine alus põrandakohale ja pealmine alus teisele riiulikorrusele, on võimalik kahe aluse tugiratastõstukiga saavutada kahekordne efektiivsus. Kitsendavaks tingimuseks on siinjuures koorma tavalisest enam piiratud kaal.

Juhiistmega tugiratastõstuk on mõeldud mida saab suurendada siirdamiseks ja tõstmiseks kitsastes riiulivahekoridorides. Suhteliselt odava tõstukina sobib see kasutamiseks keskmise suurusega ladudes, kus kaubavood ei ole väga suured.

Kasutamisel on puuduseks väike paindlikkus ja asjaolu, et esimese korruse kaubaalused peavad olema paigutatud kohtadele alati väga täpselt. Sellest sõltub ülemistel korrustel olevate aluste käsitsemise lihtsus. Tõstukeid valmistatakse ka variandis, mille puhul mida saab suurendada asemel on seismisplatvorm. Lükandmastiga tõstukite eeliseks on suur kasutamise universaalsus mitmekülgsus. Kuna tõstuki mast liigub horisontaal-tasandis edasi-tagasi koos kaubaalusega, on selle tõstukiga võimalik paigutada kaubaaluseid kõrgematele riiulikorrustele distantsilt kaugemalttugiratastega esimese korruse hoiukohale sõitmata.

Alust on Tanu sellele kallutada nii masti kui ka kahvlite abil. Kui mast on koos kaubaga eesmises asendis, toimib tõstuk vastukaalu põhimõttel, kui aga tagumises asendis, toimib see tugiratta põhimõttel.

Personajes políticos, abogados, políticos, periodistas, activistas sociales (entrevistas de los años 50)

Kuna tugiratastega aluse vahedesse ei sõideta, vajab tõstuk töötamiseks laia vahekoridori 2,6—2,9 m. Lükandmastiga tõstukeid toodetakse enamasti tõstejõuga 1,2—3,2 t. Veomootorite võimsused on tavaliselt vahemikus 4,0—6,0 kW, kiirete tõstete võimaldamiseks on hüdraulika pumba mootorite võimsused vahemikus 10,0—11,5 kW.

Tanu sellele, mida saab suurendada

Pöördkahvliga tõstukeid kasutatakse kõrgete ladude kitsastes vahekoridorides 1,7 m. Tõstuk sõidab vahekoridoris risti pööramata ja kaup paigutatakse hoiukohale tõstuki kahvleid 90° pöörates. Tõstuki suunamine kitsas koridoris toimub siinide abil, mis on kinnitatud riiulipostide ette või induktsiooni elektriline või magnetiline mõju teel.

Discovery-kampaaniate teave

Need tõstukid on valmistatud arvestusega, et koormusi tuleb tõsta kuni 8. Selleks, et suurel kõrgusel oleks kauba paigutamine ja haaramine võimalik, on pöördkahveltõstukid varustatud videokaamerate ja monitoridega. Ka kuuluvad tõstuki põhivarustuse hulka turvaseadised. Toodetakse tõstejõuga 1,0 t—1,5 t. Tõstekõrgus kuni 14,5 m. Aluseid saab tõsta ja maha panna tõstuki kõrvale nii vasakule kui Tanu sellele paremale poole. Komplekteerimistõstukid on tõsteseadmed, mida kasutatakse mida saab suurendada tükikauba komplekteerimiseks.

Komplekteerimistõstuki abil on komplekteerimistöö teostamine efektiivne, mugav ja ohutu. Tõstuk on varustatud konsooliga, millele kinnitatakse komplekteerimisleht.

Toodetakse: madalkomplekteerimistõstukeid 1. Vastukaal- ehk frontaaltõstukid on levinuim universaalne tõstukitüüp.

  1. Toitepige muutmine[ muuda muuda lähteteksti ] Veel üks võimalus juhtida ventilaatori kiirust on algset toitepinget muuta.
  2. Надо было спер-ва от-регу-ли-ровать воду.
  3. Mis soltub peenise suurusest ja vormist
  4. Ричард и мирмикот находились в тоннеле у дна бурого цилиндра.
  5. И Орел, и Николь знали без всяких слов, что следующий приступ будет для нее Они вступили внутрь другого экспозиционного района Модуля Познания.

Kasutatakse sisepõlemis- ja elektrimootoriga tõstukeid. Diisel- ja bensiinimootoriga tõstukeid kasutatakse üldjuhul välitingimustes või poolvälitingimustes ja elektrimootoriga vastukaaltõstukeid siseruumides.

Gaasiga liikuvaid tõstukeid kasutatakse nii sise- kui ka välitingimustes. Kuna diiselmootoriga tõstukid on kiiremad kui elektritõstukid ja nende päevane tööressurss ei ole millegagi piiratud, on suure intensiivsusega töödel õige kasutada just neid tõstukeid. Näiteks sobivad need väga hästi töötamiseks poolavatud terminalides, estakaadidel ja treilerites. Gaasitõstuk sobib, kui on vaja traditsioonilist vastukaalutõstukit.

Tanu sellele, mida saab suurendada

Suure efekti annab kasutamine, kui on vaja sõita nii välis- kui ka sisetingimustes, samuti siseruumides mitme vahetusega Tanu sellele. Erinevalt elektritõstukist võib gaasitõstuk töötada ka 24 tundi, 7 päeva nädalas, gaasi lõppemisel on vaja vahetada ainult balloon ja töö võib kohe jätkuda. Traditsioonilised kasutajad on joogi- mööbli- puidu- ja pakenditööstused. Elektrimootoriga vastukaaltõstukid sobivad treilerite ja konteinerite laadimiseks ja tühjendamiseks. Need on asendamatud juhtudel, kui kaubaalused on paigutatud treilerisse kahes kihis.

Kahveltõstuk

Sellisel juhul ei ole võimalik teise kihi laadimiseks siirdamistõstukit kasutada. Samuti on vastukaaltõstukiga mugav ja efektiivne teostada laos pikki siirdamisi.

Selleks, et vastukaaltõstukiga oleks võimalik kaupu ka riiulitele paigutada ja sealt võtta, peaks olema vahekäikude laius 3,2—3,5 m, mille puhul ei saa aga rääkida efektiivsest ruumala kasutamisest.

Toodetakse ka kolmerattalist elektrilist vastukaaltõstukit, mille pöörderaadius on tunduvalt väiksem kui neljarattalisel. Sellist modifikatsiooni kasutades piisab ka 3,2 m riiulivahest.

Tanu sellele, mida saab suurendada

Kui on tegemist väiksema laoga, mille kauba liikumine ei ole väga suur ja nõuded ruumi efektiivseks kasutamiseks ei ole kõrged, on õige soetada just niisugune kolmerattaline elektrimootoriga vastukaaltõstuk. Sellega oleks võimalik teostada laos kõik vajalikud tööoperatsioonid ja kapitali seotaks laotehnikaga kõige vähem.

Järgnev on nimekiri levinud kahveltõstukitüüpidest: [13] [14] [15] Käsikahveltõstuk — kannab tõstuki nime tinglikult, kuna tal puudub oma jõuallikas.

VastukaaItõstukeid toodetakse tõstejõududega 1,6—8,0 t ja maksimaalse tõstekõrgusega kuni mida saab suurendada m. Teleskooptõstukid töötavad kitsaste 1,5 m vahekoridoridega kõrgetes ladudes.

Teleskooptõstukid täidavad laos samu funktsioone, mida pöördkahveltõstukid — aluste paigutamine hoiukohtadele ja kauba võtmine riiulikohalt. Teleskooptõstukil on tõstekahvlite asemel spetsiaalne seade, mille liugkahvlid liiguvad mõlemale poole, asetades ja võttes aluseid kaubaga.

Teleskooptõstuk ei saa võtta alust põrandakohalt ega asetada seda põrandale. Selle tõstukiga on võimalik asetada kaubaalus selleks ette nähtud platvormile, kust võetakse see tavalise tõstukiga, millel on tõstekahvlid. Teleskooptõstukiga on mugav töötada, kuna see on kiire ja juhi platvorm tõuseb töötasandile üles. Teleskooptõstuki tootlikkus on küll suur, kuid kitsendavaks asjaoluks selle kasutamisel on autonoomsuse mida saab suurendada.

Viimastel aastatel on hakatud tootma aga juhita teleskooptõstukeid, mis töötavad raadiojuhtimise teel, kusjuures nende tootlikkus on ülikõrge. Kahveltõstukite jõuallikad[ muuda muuda lähteteksti ] Käsikahveltõstuk — ilma jõuallikata.

Tanu sellele, mida saab suurendada

Laadungite tõstmine ja liigutamise mehhanismid saavad energia operaatori füüsilisest pingutusest. Sisepõlemismootoriga kahveltõstuk — kütuseks on kas diisel, petrooleum, bensiin, biogaas, butaan või propaan ning mootori tüübiks võib olla nii kahe- kui ka neljataktiline küünla- või kompressioonsüütega mootor. Põhja-Ameerika ja Euroopa tõstukid on tehase poolt varustatud kõrgtehnoloogiliste heitgaase vähendavate süsteemidega.

Muudes riikides tüüpiliselt heitgaase vähendavaid süsteeme ei rakendata. Elektritõstukid — energiaallikana kasutatakse pliiakusid või erijuhtudel liitiumioonakusid.

Enamus üldlevinud tõstukitüüpe on saadaval elektrilise versioonina. Elektritõstukeid kasutatakse enamasti sisetingimustes tasastel pindadel.