Liigu sisu juurde

Viimaks naasis ta Los Angelesse, kus võttis julguse kokku, et jätkata näitlejakarjääri ja toibuda traumast, mis ta kursilt kõrvale kallutas. Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta? Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub täita allolev liitumisvorm või võtta ühendust muul moel. Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik.

Liitumisvorm

Liitunud ettevõtted ja organisatsioonid website maker Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.

Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt.

Lisaks kaks korda aastas toimuvatele pidulikele kokkuleppega liitumise üritustele toimuvad kohtumised, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

  1. Mitmekesisuse kokkulepe – Eesti Inimõiguste Keskus
  2. Kommentaarid 0 Big Suri maapiirkonnas asuv pererantšo ja Hollywoodi kuulsuste pärand panevad aluse Nora Robertsi uuele tundeküllasele põnevusromaanile.
  3. Rosal Colon Lükkab Hollywoodis Ootusi Muutma
  4. Элли, никто тебе не поверит.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati Eestis Nüüdseks koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus. Eesti mitmekesisuse kokkulepe on osa Euroopa mitmekesisuse platvormist, mis koondab sarnaseid kokkuleppe võrgustikke 26 Euroopa riigis.

Jaga: Mitmekesisuse kokkuleppe tekst Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud; oleme kokku leppinud järgnevas: Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.

Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise. Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.

Keskmise suurusega teismeline

Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas. Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.

Liikme suurus karu

Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel. Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.

Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.

Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.

Suurendage maja liikme paksust

Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel. Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba üle ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust. Kokkuleppega liitumine ja KKK Liituma on oodatud ettevõtted ning avaliku ja kolmanda sektori Hollywoodi tahtede liikmete mootmed.

rippus liikmele selle suurendamiseks

Miks ma peaks kokkuleppega liituma? Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik.

Lisa kommentaar

Ettevõte või organisatsioon, kes kokkuleppega liitub, kinnitab, et väärtustab mitmekesisuse kokkuleppe tekstis olevaid põhimõtteid ning tegutseb nende alusel. Kokkuleppe tekstiga saab tutvuda siin. Kuidas liitumine praktilisel tasandil välja näeb? Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub täita allolev liitumisvorm või võtta ühendust muul moel.

Meetod suurenenud videoliige

Üldjuhul on järgmiseks sammuks kohtumine, mille käigus saab potentsiaalne liituja ülevaate kokkuleppe ajaloost, olemusest, võimalustest ning vastused kõikidele teistele võimalikele küsimustele. Mida annab liitujale kokkuleppega ühinemine? Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja Hollywoodi tahtede liikmete mootmed moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel, töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta? Nii liitumine kui osalemine üritustel on liitunute jaoks tasuta.

Euroopa mitmekesisuse kokkulepete 10. sünnipäev

Samas on kõigil liikmetel võimalik soovi korral omalt poolt panustada võrgustiku paremasse toimimisse läbi tasuta teenuste näiteks ruumid ja vabatahtliku töö näiteks abistada mõne ürituse korraldamise juures. Logo kasutamine Kokkuleppe liikmel on õigus kasutada kokkuleppe logo oma erinevates dokumentides, töökuulutustel, ürituste käigus jne. Ainsaks kriteeriumiks on, et kasutaksite logo kontekstis, mis ei lähe vastuollu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustega.

Logo kasutamist kuidagi eraldi kellegagi kooskõlastama ei pea. Erinevates värvides ja formaatides logod leiab siit.

Tavaline munn paksusega