Liigu sisu juurde

Sellise olukorra säilitamiseks tuleb jääda erakordselt valvsaks. Ent kaubanduspoliitika tähendab enamat kui lihtsalt konkurentsivõimet ja majandusarengut. Külastajatel võib olla ruumi olemasolu aluseks.

Related Content

Värske uurimus tõestab sedagi, et ärritunud inimesed on valmis rikkuritelt vara ära võtma isegi siis, kui nad ka ise jäävad seejuures vaesemaks.

Miks on astmeline tulumaks nii populaarne idee?

Vital Moreira, esitaja. Esitan selle küsimuse enda komisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel selle komisjoni esimehena. Maailmakaubandust tabanud kriisi mõjud osutavad, et See tähendab suurimat ülemaailmse nõudluse kokkuvajumise tagajärjel tekkinud langust pärast Teist maailmasõda. Rahvusvahelise kaubanduse käigushoidmine on ELi ja muude ekspordile orienteeritud riikide jaoks eluliselt tähtis.

Miks on ärimeeste maine nii kehv? Miks me armastame Robin Hoodi, vendi Voitkasid ning teisi röövleid? Näib, et vastused neile küsimustele peituvad sügaval Hoodide liikme suurenemine iseloomu alghoovustes, kuhu on istutatud instinktiivne võrdsusepüüe.

Katsemängudes on sageli märgatud, et neis osalevad inimesed soovivad mõjutada kaasmängijate sissetulekut isegi siis, kui selle hinnaks on nende enda sissetuleku vähenemine. Inimeste säärane kalduvus on üsna tugev ning võib mõnelgi juhul saada saatuslikuks kogu meeskonna tööle. Ent mis sunnib inimesi nii aktiivselt mõjutama kaaslaste käekäiku, ehkki see võib olla neile endale kahjulik?

Psühholoogidele on see seni jäänud mõistatuseks.

  • Вдруг стало темно.
  • Peenise suurus 13-aastane foto
  • Я буду через несколько минут, - ответила Николь.
  • Nagu liikme suurus suurendamiseks kodus

Ameerika ja Saksa teadlaste töörühm, kuhu kuulusid Christopher T. Dawes, James H. Fowler, Tim Johnson, Richard McElreath ja Oleg Smirnov, võttis ette eksperimentaalse mängu, mis pidi paljastama osalejate võrdsust taotleva käitumise motiivid, kirjutas ajakiri Nature. Teadlased said ka vastuse: võrdsustamispüüdu toidab ebavõrdsusest tekkinud viha.

Värske uurimus tõestab sedagi, et ärritunud inimesed on valmis rikkuritelt vara ära võtma isegi siis, kui nad ka ise jäävad seejuures vaesemaks. Miks on astmeline tulumaks nii populaarne idee?

Mängu käigus selgus, et inimesed kaldusid oma kaaslaste sissetulekuid mõjutama enda omaga sarnanemise suunas – seega siis nii suurenemise kui vähenemise suunas –, hoolimata sellest, kas nad pidid nende kaaslastega mängus koostööd tegema või mitte. Seejuures ilmnes aga, et võrdsustuskatsete ulatus ja sagedus sõltus otseselt mängijate ebavõrdsuse tasemest.

Kui ebavõrdsus suurenes, pälvisid enim teeninud mängijad kaaslastelt ka otsekohe rohkem negatiivseid emotsioone ning nende emotsioonide väljendajad ohverdasid oma sissetulekust rohkem, et vähendada suuremapalgaliste tulu ning suurendada vastavalt vähemapalgaliste sissetulekuid. Teadlased jagasid katsealused rühmadesse, milles igaühes oli neli anonüümset liiget. Iga Hoodide liikme suurenemine sai arvuti abil juhusliku rahasumma.

Rühmaliikmed aga nägid mitte ainult iseenda, vaid ka oma kaaslaste sissetulekuid.

Fort Hood, Texas

Neil paluti kaaslaste teenistust hinnata negatiivse või positiivse märgi andmise abil. Iga negatiivne märk vähendas märgi andja enda sissetulekut ühe rahaühiku võrra, märgi saaja sissetulekut aga kolme ühiku Kuidas toesti reaalajas liikme suurendada. Positiivse märgi andmine vähendas andja sissetulekut samuti ühe ühiku võrra, kuid suurendas märgi pälvija tulusid kolme ühiku võrra.

Igale kaasmängijale võis läkitada kuni kümme negatiivset või positiivset märki korraga.

Hoodide liikme suurenemine

Pärast iga vooru komplekteeriti rühmad juhuslikkuse alusel uuesti, et välistada märkide andmisel korduvat või matkivat käitumist. Mängijad olid omavahel täiesti anonüümsed.

Hoodide liikme suurenemine

Viis vooru näitasid, et mängijad püüdsid pidevalt üksteise sissetulekut vähendada. Mida rikkam keegi oli, seda rohkem pidi ta kartma kaasmängijate viha.

Rühmaliikmed, kes teenisid kaaslastest märgatavalt enam 10 rahaühikut rohkem kui rühma keskminekogusid keskmiselt 8,9 negatiivset märki. Neid, kes teenisid keskmisest 10 rahaühikut vähem, karistasid kaaslased vaid 1,6 negatiivse Hoodide liikme suurenemine. Seevastu said 10 ühikut keskmisest vähem teeninud kehvikud keskmiselt 11,1 positiivset märki, samas kui rikkurid skoorisid kaaslastelt vaid 4 tunnustavat märki.

Mängijate individuaalsete otsuste analüüs näitas, et neid painas mure rühmasisese ebavõrdsuse pärast.

Hoodide liikme suurenemine

Teadlased rõhutavad, et mängu ülesehitus välistas isikliku kasu saamise teistele kaasmängijatele märkide jagamisest ning samuti kättemaksu või tasu motiivi. Mängijatele oli öeldud, et nad ei kohtu uutes voorudes ühegi kaaslasega eelmistest voorudest, seega pole neil võimalust maksta kätte varasemate negatiivsete märkide eest või tasuda positiivsete eest.

Analüüs näitaski, et uues voorus välja jagatud märke ei mõjutanud eelmises voorus ise saadud märgid. Mõistagi pakkus teadlastele huvi küsimus, miks siis inimesed on nii varmad kaaslaste sissetulekuid vähendama või suurendama, isegi kui see sünnib nende oma tasku arvelt. Juba varasemadki katsed on näidanud, et ühiskondlike hüvede edukad kasutajad pälvivad kaaslaste viha ning see emotsioon võib vallandada ka karistusaktsioone.

Fresh articles

Seejuures on oluline, et rikkamad inimesed ei saa enda vastu tekkivat viha kuidagi mõjutada oma käitumisega: viha tekkepõhjuseks on ebavõrdsuse fakt iseenesest. Tuvastamaks, kas see on nii, püüdsid teadlased mõõta ka mängijate tundeid üksteise vastu, kirjutas Nature.

Telefoninumber onDSN või võite helistada Poxonimaale aadressil tundi:7 päeva nädalas. Ametniku reisi seisukorras olevate töötajate arvu tõttu on soovituslikud reservatsioonid. PC-arvuti jaoks on päevane piir. Poxoni külalistemaja on peamine külalistemaja, ühikuline rajatis koos kogukonnaküptega ja kenneliga.

Selleks paluti neil kujutleda olukorda, kus nad kohtuvad endast oluliselt rohkem teeniva rühmaliikmega. Neljas liige saab 37 ühikut.

Rikkad ajavad vihale

Nüüd oleta, et kohtad juhuslikult seda liiget. Palun määratle oma tunded selle liikme vastu,» kõlas üks näidisülesannetest. Oma tundeid rikkuri vastu tuli määratleda skaalal 1 kuni 7, kus 1 tähendas «ma pole põrmugi ärritunud», 7 aga «olen väga ärritunud». Kui ebavõrdsus oli rühmas väiksem, tekitas rikkama mängija kohtamine ka vähem paksu verd.

Seega õnnestus teadlastel tõestada, et inimesed tunnevad endast rikkamate kaaskodanike vastu loomupärast viha ning see emotsioon ägeneb koos ebavõrdsuse suurenemisega. Tõestatuks osutus ka seos negatiivse emotsiooni ning käitumise vahel.

Teisisõnu: rikaste esile kutsutud negatiivne emotsioon pani inimesi võrdsuse saavutamise nimel astuma neile endale suhteliselt kulukaid samme, ehkki nad teadsid, et sissetuleku allikas oli selles mängus täiesti juhuslik.

Crochet V Neck Hoodie - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Tagasi üles.