Liigu sisu juurde

Te olete kindlalt EL-i jäämise pooldajate seas. Mida teha enne donningut Enne kondoomi kasutamist peate välja mõtlema, kuidas seda õigesti teha.

Enamiku kihistunud analüüside tabel 4 I 2 väärtused jäid mõõduka kuni kõrge vahemikku. Kui võrrelda tabelis 4 esitatud I 2 väärtusi ja tabelis 3 esitatud kondoomi kasutamise I 2 väärtusi, seostati osa moderaatoreid vähenenud heterogeensusega nt kombineeritud kättesaadavus, vastuvõetavus ja juurdepääsetavus; see oli suunatud spetsiaalselt Usaldusvaarne liikme suurenemine suguhaiguse ja kliinikus osalejate jaoks.

Sekkumisrühmade võrdlemisel võrdlusrühmadega ilmnes mitu tabelis 4 esitatud kihistunud analüüsi käigus mitmeid olulisi leide.

Juhised õigeks rakendamiseks

Märkimisväärseid sekkumismõjusid nähti uuringutes sõltumata osalejate omadustest st kui need olid suunatud konkreetselt noortele, kommertstöötajatele, täiskasvanutele, kõrge suguhaiguse korral ja kliinikute populatsioonid või mehed. Kui võrrelda sekkumiste erinevaid alarühmi suurema tõhususega seotud tegurite tuvastamiseks, ilmnes mitu olulist tegurit. Siin täheldatud sekkumismõjude suurusjärk on võrreldav ja enamikul juhtudel tugevam kui muudes metaanalüüsides, milles uuriti sekkumise mõju HIV-i riskile erinevates populatsioonides [36, 37, 38, 39, 40].

Kuidas suurendada seksuaalset liiget 10 cm Liikme suurus kodakondsuse jargi

Selle ulatuse riski vähendamine on ka vahemikus, mida peetakse kulutõhusaks, kui väljendada lõplikke tervisetulemusi [41]. Kondoomi kasutamise käitumise analüüsil põhinevad SLCDI-de mitmed omadused interventsiooni efektiivsusele.

Category: Health

Näiteks on tõhusad ainult struktuurikomponendist ainult SLI koosnevad sekkumised, samas kui veelgi suuremat tõhusust pakuvad sekkumised, mis ühendavad SLI-sid täiendavate individuaalsete, väikese rühma või kogukonna tasandi tegevustega.

Mitmetasemeliste sekkumiskomponentide kombineerimise suurenenud efektiivsuse üks võimalik põhjus on see, et need erinevad viisid käsitlevad mõjutavate tegurite erinevaid aspekte nt normid, teadmised, oskused, motivatsioon ja juurdepäässamuti üksikisikute ennetusvajadusi mõjutatud kogukondades.

Lisaks olid kondoomide kasutamisharjumuste suurendamisel tõhusad sekkumised, mis suurendasid kondoomide kättesaadavust või parandasid kondoomide juurdepääsetavust, kuna turustusstrateegiana kasutati strateegiat.

Harjutus suurendamiseks Dick Video Milliseid tohusaid viise liikme suurendamiseks

Kohaldatavuse osas on väga julgustav, et SLCDI-d propageerivad kondoomide kasutamist erinevates elanikkonnarühmades, nagu noored, täiskasvanud, kaubandusliku seksitöötajad, kõrge suguhaigusega elanikkond ja mehed. Kondoomide kättesaadavaks tegemine noorte poolt külastatavates kohtades koos oluliste ennetussõnumite edastamise tagamisega individuaalsete ja väikeste rühmasessioonide kaudu toob tõenäoliselt kaasa suurema kondoomi kasutamise.

Kõige tähtsam on see, et meie üldised leiud näitavad ka seda, et SLCDI-del on kaitsv mõju noorte seksuaalsele initsiatsioonile.

Mis on olulisem pikkune voi paksus liige Kas liikme loikamine mojutab selle suurust

Kommertslikest seksitöötajatest said kasu ka kondoomide jagamise programmid. Need rahvusvahelisest kirjandusest pärit sekkumised olid suunatud seksiasutustele nt seks bordellidüritades lisaks kondoomide kättesaadavamaks muutmisele muuta ka sotsiaalset ja struktuurilist keskkonda. See järeldus pole liiga üllatav, kuna Kondoomide mootmed liikme poolt suurendamise programmide eesmärk on kompenseerida sotsiaalset ebavõrdsust, muutes tooted kättesaadavamaks tõrjutud elanikkonnale, kellel ei pruugi olla nendele ressurssidele võrdne juurdepääs nt tasuta kondoomide massiline levitamine.

Lisaks võib kondoomi kasutamise toetava poliitika ja sotsiaalsete normide abil soodsa keskkonna loomine anda seksitöötajatele õiguse keelduda kaitsmata seksist. Selle meta-analüüsi mitmed piirangud nõuavad märkust. Mõned protsendilised kondoomi kasutamise programmid, mis on läbi viidud paljudes Aasia riikides, jäeti mitmesugustel metodoloogilistel põhjustel välja [42, 43, 44, 45, 46].

Need põhjused hõlmasid uuringu kavandamisega seotud probleeme nt nii sekkumiseelsete kui ka sekkumisjärgsete andmete mitteteatamine sõltumatutest läbilõikeproovidest või eraldi võrdlusrühma kasutamine või metaanalüüside jaoks ebapiisavate andmete esitamine nt valimi suuruse või dispersiooni hinnangud või avaldamata andmete tsiteerimine. Meie ülevaate tulemused on nende tulemustega kooskõlas ja usume, et nende väljajätmine ei kallutanud meie üldisi järeldusi.

Mis suurusega kondoomid on?

Lähtudes meie ülevaates välja pakutud raamistikust tabel 1on need programmid tavaliselt käsitlenud kõiki kolme komponenti kättesaadavus, vastuvõetavus ja juurdepääsetavus kõigil kolmel tasandil individuaalne, organisatsiooniline ja keskkondlikmis toetab ka arusaama, et mitmetasandiline või mitmekomponendilised kondoomide jaotamise programmid võivad olla kõige tõhusamad. Nende programmide mõned ühised elemendid, mis võivad nende õnnestumises rolli mängida, hõlmavad poliitilise toe pakkumist, keskendumist seksitöö ettevõtete nt bordellid, baarid omanikele ja juhtidele, avalike kampaaniate või sotsiaalsete turunduskampaaniate läbiviimist kondoomide kasutamise normaliseerimiseks, kondoomide valmistamist kättesaadavamad või kättesaadavamad ning saavad organisatsioonilist tuge [43, 47].

Käesolev ülevaade piirdub ingliskeelsete väljaannetega. Edasisel uurimisel leiti, et ainult kaks uutest uuringutest vastavad potentsiaalselt abikõlblikkuse kriteeriumidele [48, 49]. Kuna meil ei olnud kõlblikkust kinnitada nende aruannete tervikteksti tõlkimiseks, usume, et meie otsinguperioodil keelenupiirangu tõttu jäi kahest uuringust puudu kaks uuringut.

Abstraktide põhjal toetavad mõlemad uuringud kondoomide levikut HIV ennetamiseks. Vaatasime HIV-ennetuse alase kirjanduse läbi Pärast selle ülevaate valmimist oleme tuvastanud mitu värskelt avaldatud hinnangut kondoomide levitamise programmidele muudes rahvusvahelistes oludes ja erinevate elanikkonnarühmadega nt mehed, kes seksivad meestegamis võivad meie jaoks olulised olla.

Posts navigation

UNAIDSi hiljutine rõhk riiklikul tasandil terviklikele HIVi ennetamise lähenemisviisidele, mille eesmärk on ennetuse, ravi, hoolduse ja kõigi abivajajate üldine juurdepääs [59], on viinud seda tüüpi programmide hindamiseni maailma erinevates osades [53, 54, 55, 56, 57, 58]. Need hiljuti avaldatud uuringud võiksid tugineda käesolevas ülevaates kokku võetud tõenditele, et paremini mõista, mis töötab, kuidas see töötab, millistes olukordades ja milliste elanikkonnarühmadega. Uuringutes täheldasime mõõdukat kuni kõrget heterogeensuse taset, isegi pärast kihistunud analüüside tegemist.

Esialgu üritasime läbi viia mitme muutujaga juhuslike efektide metaregressiooni analüüsi, mis hõlmas kovariaate struktuurikomponendi tüübi, teostuse taseme ja täiendavate sekkumiskomponentide kohta, püüdes tuvastada sekkumisefektide sõltumatuid ennustajaid.

0 thoughts on “Kondoomid kasv liige”

Arvestades meie ülevaates väikest uuringute arvu ja muret muutujate mitmekeelsuse osas, oli tulemusi raske tõlgendada ja seetõttu ei olnud neid esitatud. Selles ülevaates sisalduvad uuringud on sihtrühma, sekkumiskomponentide, rakendamise taseme ja uuringu ülesehituse osas heterogeensed.

Kuigi heterogeensust ühesuuruste kihistunud analüüsidega oluliselt ei vähendatud, toetavad meie leiud SLCDI üldist tõhusust ja osutavad olulistele suunistele edaspidiseks kaalumiseks. Esiteks viitab allesjäänud heterogeensus sellele, et lisaks käesolevas ülevaates käsitletule võivad tõhususega seotud lisategurid esineda. Meie avastused Kondoomide mootmed liikme poolt sellele, et kättesaadavuse, juurdepääsetavuse või vastuvõetavuse kui kondoomi kasutamise peamiste tõkete käsitlemine suurendab kondoomi kasutamist.

Kuid nendes programmides kasutatakse kondoomide reklaamimiseks ja levitamiseks mitmesuguseid edastusmeetodeid, rakendusstrateegiaid või töövõtteid.

Kuidas kondoomi suurust määrata??

Rakendusega seotud küsimused, näiteks kuidas kondoome levitati, kes kondoome levitati, kus neid levitati, programmi kestus, sotsiaalse turunduse tüübid, kes edastasid sõnumeid, osutatavaid lisateenuseid jne, jäid selle ülevaate ulatusest välja. Seda tüüpi küsimuste uurimine tulevastes ülevaates võib aidata programmi rakendamist parandada. Teiseks võivad kondoomide jagamise programmid mõjutada kondoomi kasutamise käitumist riskirühma kuuluvate elanikkonna hulgas nt noored, täiskasvanudaga ka kõrge riskiga elanikkonna hulgas nt kommertstöötajad.

Arvestades nende programmide tõhusust kondoomi kasutamisel ning sugulisel teel levivate haiguste esinemissagedust, tuleks tulevastes teadusuuringutes uurida, kuidas võivad kasu saada ka teised kõrge riskiga elanikkonnad, keda HIV ja muud sugulisel teel levivad haigused mõjutavad ebaproportsionaalselt palju, näiteks ameeriklased, MSM ja korrektsiooniasutustes viibivad sellistest programmidest.

Liikme suurus 17 5 cm Kuidas teada saada, millist poiss munn

Samuti oleks oluline kaasata kulude analüüs, et teha kindlaks, kuidas saaks programme kõige tõhusamalt ja tulemuslikumalt ellu viia. Lõpuks viidi enam kui pooled meie ülevaates sisalduvatest uuringutest läbi rahvusvahelises keskkonnas ja leiti, et need sekkumised on märkimisväärselt tõhusamad kui USA-s läbi viidud uuringud.

Paavst: kondoomi kasutamine on erijuhtudel lubatav

See leid näitab, et nende kondoomide levitamise programmide mõistmisel on palju kasu. Pärast selle ülevaate läbiviimist on avaldatud mitmeid hinnanguid kondoomide struktuuritasandi levitamise programmidele, eriti rahvusvahelises keskkonnas, mis võiksid tugineda siin kokkuvõetud tõenditele, Kondoomide mootmed liikme poolt paremini mõista erinevusi USA ja rahvusvaheliste programmide vahel.

Tõhusate strateegiate kindlakstegemine ühes keskkonnas võiks samuti aidata programme kohandada ja rakendada erinevatele sihtrühmadele või uutes oludes.