Liigu sisu juurde

Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljakirjutamise päevale eelneval päeval.

Kuna liige voib summa vahendada

PDF Jaga Töölepingut, sealhulgas kokku lepitud töötasu, tohib muuta ainult poolte kokkuleppel. Tööandja võib töötasu vähendada üksnes ajutiselt, kokku vaid 3-ks kuuks kuulise ajavahemiku jooksul, juhul kui: töötajale ei ole võimalik anda kokkulepitud ulatuses tööd ettenägematutel, tööandjast mitteolenevatel majanduslikel põhjustel, kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav ja töötasu ei vähendata alla valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. Töötajal on Kuna liige voib summa vahendada keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.

Kuna liige voib summa vahendada

Töösuhte üldpõhimõte on, et ilma tööta ei ole kohustust tasu maksta ning see põhimõte kehtib ka pööratult: ilma tasuta ei ole kohustust tööd teha. Töötasu vähendamisel on töötajal seega õigus keelduda töö tegemisest tasu vähendamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja töö- panus peavad olema proportsionaalsed. Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Pakkuda tuleb töötajale sellist tööd, mida ta suudab oma võimete ja oskuste tõttu teha.

Kuna liige voib summa vahendada

Töötajale ei pea pakkuma seega mitte üksnes tema kvalifikatsioonile ja kokkulepitud tööle sarnast töökohta, vaid pakkuda tuleb ka senisest madalama kvalifikatsiooniga ja kokkulepitud tööst erinevaid töökohti, millega töötaja hakkama saab.

Töötasu vähendamisest peab tööandja teatama töötajale ette vähemalt 14 kalendripäeva.

KÜ juhatuse liige haige

Eeldatakse, et töötaja teatab tööandjale töötasu vähendamise kohta oma arvamuse nõustumise, mittenõustumise, tööaja vähendamisest võrdeliselt töötasu vähendamisega 7 kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest.

Kui töötaja oma arvamust ei teata, ei tähenda see veel, et töötaja on töötasu vähendamisega nõus.

Kuna liige voib summa vahendada

Töötasu ajutise vähendamise korral on töötajal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest tööandjale ette 5 tööpäeva. Hea usu põhimõttega oleks kooskõlas, kui töötaja teataks töölepingu ülesütlemisest enne, kui muudatused kehtima hakkavad.

Kuna liige voib summa vahendada

Etteteatamisaja jooksul 5 päeva sees tööandja töötasu vähendada ei või. Töölepingu ülesütlemisel maksab tööandja töötajale hüvitist, st tööandja peab töötajale maksma hüvitisena 1 kuu keskmise töötasu, millele lisandub Töötukassa poolt makstav kindlustushüvitis koondamise korral sõltuvalt töötaja töösuhte kestvusest.

Kuna liige voib summa vahendada