Liigu sisu juurde

Kelle poole pöörduda, kui juhatus ei reageeri? Tuuletõmbus või liigne õhu liikumise kiirus vähendab samuti töötaja soojusmugavust, põhjustades kogu keha või mõne kehapiirkonna alajahtumist. Korteriühistu asukoht peab dokumentides olema märgitud juhul, kui see erineb korteriomandite asukohast. Kui üldkoosolek peab vajalikuks, võib juhatusse valida ka isiku, kes ei ole korteriomanik.

Liikme suurus temperatuurist

Korteriühistu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek Nüüd on amet avaldanud oma koduleheküljel valiku küsimusi ja vastuseid. Enamik käsitletud probleeme puudutab kaasomandi majandamist, majandamiskulude jagamist ning kaasomanikevahelisi suhteid.

Olmeruumid Viimati uuendatud: Missugused olmeruumid peavad töökohal olema, sõltub tehtavast tööst ja töökeskkonnast. Olmeruumide ehitamisel ja sisustamisel tuleb arvestada töötingimusi, töötajate arvu ja soolist koosseisu.

Kui kõikidel teistel on majas keskküte, siis ühel korteril on elektriküte. Kas selle omanik peab maksma tema pinda läbivate soojatorude eest? Üldjuhul peab maksma, sest läbivad keskküttepüstikud kütavad teatul määral ka tema korterit.

Liikme suurus temperatuurist

Seda, kas ja kui suures ulatuses tuleb maksta, otsustab korteriühistu üldkoosolek. Üldkoosolekul on enamhäältega võetud vastu otsus, et Liikme suurus temperatuurist korterites valitsev maksimumtemperatuur on 15 kraadi, sest enamiku korteriomanike sissetulekud ei luba enamat ning majandamiskuludelt otsustati kokku hoida.

Ühele väikeste lastega korteriomanikule on see temperatuur liiga madal?

Mida teha? Elamuseaduse järgi peab eluruumi õhutemperatuur olema optimaalne, looma hubase soojatunde, tekitama tervisliku ja nõuetekohase sisekliima ja hoidma seda. Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis, kus inimesed pikka aega viibivad, ei tohi siseõhu temperatuur olla alla 18 kraadi.

Liikme suurus temperatuurist

Lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima normide järgi 27 kraadi. Korteriühistuseaduse järgi on ühistu liikmel õigus pöörduda üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks otsuse teadasaamise päevast peale kolme kuu jooksul kohtu poole.

Kellele kuuluvad korterites olevad veemõõtjad ja kes peab neid taatlema?

Liikme suurus temperatuurist

Korterisisesed veearvestid kuuluvad korteriomanikule ja tema on kohustatud esitama need kordustaatlusele. Sellega tehakse kindlaks, kas mõõtevahend vastab taatluseeskirjades esitatud nõuetele ja kinnitatud tüübile.

Liikme suurus temperatuurist

Taatluskehtivuse ajal tuleb veemõõtjat taadelda juhul, kui on tõestatud, et see ei vasta taatluseeskirja nõuetele. Põhjendatud kahtluse korral algatab taatluse mõõteseaduse Korteriomanik teeb omavoliliselt ümberehitusi: lõikab läbi radiaatorid ja paneb asemele elektrikütte.

Halb sisekliima tekitab tööruumides viibides ebamugavust, avaldab negatiivset mõju inimese töövõimele ning võib tekitada terviseprobleeme. Halva sisekliima tundemärgid on: silmade, nina või kurgu limaskestade ärritus nahaärritus peavalu või raskustunne peas ebaloomulik väsimus või keskendumisraskused, iiveldus ja pearinglus Halb sisekliima võib mõjutada mitmete haiguste kulgu, eelkõige puudutab see hingamisteede nakkusi ja selliseid seisundeid nagu astma, bronhiit ja põskkoopapõletik.

Kui sellega kaasneb küttesüsteemi rike, kes selle eest vastutab ja mida teha? Loobudes ühes korteris keskküttest, et minna Liikme suurus temperatuurist elektriküttele, luuakse nii tehniline kui õiguslik probleem.

*Korteriühistu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek

Nimelt on küttesüsteem ehitatud enamasti nii, et keskkütteradiaatoreid sellest välja lülitades häiritakse kogu süsteemi tasakaalu. See on tehnosüsteemi muutmine, mis eeldab omavalitsuse kirjalikku nõusolekut.

Liikme suurus temperatuurist

Ehitusprojekti ei ole küll vaja koostada, ent omavalitsus võib kavandatavate tööde ohtlikkusest lähtudes sellise nõude siiski esitada. Ühtlasi tuleb silmas pidada, et küttesüsteem kuulub mõttelistes osades kõigile korteriomanikele ja kaasomanike nõusolekuta seda muuta ei tohi.

Korteriomanik, kes omavalitsuse kirjaliku loata või kaasomanike nõusolekuta korteri keskküttest välja lülitas ja süsteemi tasakaalust välja lõi, vastutab selle eest.

Nüüd on amet avaldanud oma koduleheküljel valiku küsimusi ja vastuseid. Enamik käsitletud probleeme puudutab kaasomandi majandamist, majandamiskulude jagamist ning kaasomanikevahelisi suhteid.

Kes peab hooldama ja taatlema maja üldveemõõtjat?