Liigu sisu juurde

Seletuse andmise kohustus SoVS § 7 , kui inimene leiab, et teda on ebavõrdselt koheldud tema soo tõttu Värbamisel, edutamisel, ülesande andmisel, koolitusele valimisel —10 päeva jooksul tuleb anda inimesele kirjalik seletus, kus märgitakse ära valituks osutunud töötaja tööstaaž, haridus; töökogemus; muud oskused-põhjendused, mis tingisid valiku selle isiku kasuks. Lisaks peaks tööandja kaitsma oma töötajaid seksuaalse ja soolise ahistamise eest. Riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused soolise võrdõiguslikkuse edendajatena 1 Riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused on kohustatud soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama.

Liikme vordoiguslikkus paevas

Viimati muudetud Sooline võrdõiguslikkus pole mitte ainult põhiline inimõigus, vaid ka rahuliku, jõuka ja jätkusuutliku maailma vajalik alus. Praegusel ajal on üks viiest 15—49 aastasest naisest ja tütarlapsest kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda kuulise perioodi jooksul lähisuhte partneri poolt ning Tihti oodatakse tüdrukutelt suuremat panust koduses majapidamises ning abistamist õdede-vendade eest hoolitsemisel, mistõttu ei jää koolitööde jaoks piisavalt aega või ei raatsi vanemad raha selle jaoks kulutada leides, et tütardest on rohkem kasu kodus.

Liikme vordoiguslikkus paevas

Suurem osakaal kodustest majapidamistöödest ning laste eest hoolitsemistest langeb naiste õlule, mis ei ole nii ainult arengumaades, vaid täheldatav igas maailma piirkonnas.

Naise jaoks tähendab see vähem aega puhkamiseks, õppimiseks, enda eest hoolitsemiseks ja teisteks tegevusteks. Hoolimata sellest, et Positiivse arenguna saab välja tuua ka ülemaailmset naiste osaluse kasvu parlamendis: Kõrgeim naiste osakaal parlamendis on Rwandas Naistele ja tüdrukutele võrdse juurdepääsu tagamine haridusele, tervishoiule, inimväärsele tööle ja esindatus poliitilistes ning majanduslikes otsustusprotsessides soodustab jätkusuutlikku majandust ning on kasulik ühiskonnale.

Liikme vordoiguslikkus paevas

Õigusaktide rakendamine, mis Liikme vordoiguslikkus paevas naiste võrdõiguslikkusega töökohas ning naistele suunatud kahjulike tavade kasutamisega on paljudes maailma riikides levinud soolise diskrimineerimise lõpetamiseks ülioluline. Mida sina teha saad: Juhi tähelepanu soolisele ebavõrdsusele seal, kus seda märkad!