Liigu sisu juurde

Meile on eksistentsiaalselt vajalik, et mitme osapoolega koostööprojektid areneksid ning vastaksid nende riikide kodanike ja rahvusvaheliste kogukondade vajadustele. Ning et liiga vara karme piiranguid kehtestades tekitad trotsi inimeste hulgas, kes neid enam järgida ei taha.

Ühe olulise järeldusena otsustati, et riik peab aktiivselt otsima võimalusi nii küberturvalisuse kui krüptograafia-alaste võimekuste suurendamiseks. Nõukogus tehti ülevaade Tulevikuteemadest keskenduti nii e-riigi kestliku rahastamise kui võtmetähtsusega kompetentside arendamise vajadustele.

Mida me peame liikme suurendama

Meie e-riik toimib, see on jätkuvalt maailma parim, kuid me peame pidevalt võidu jooksma selle valdkonna parimatega ja selleks on vaja teha otsuseid. Üheski teises riigis ei ole e-riik elutähtsaks teenuseks, aga Eesti inimesed ei lepi enam paberil asjaajamisega, mistõttu meil ei ole sellele alternatiivi.

Seetõttu peamegi mõtlema näiteks krüptograafia-alaste teadmiste ja oskuste täiendavale väljaarendamisele riigis.

Mida me peame liikme suurendama

Samuti on võtmetähtsusega laiemalt infoturbe ja küberturvalisuse võimekuste täiendamine, milleta paraku ei saa e-riik olla kestlik," sõnas president Kaljulaid pärast nõukogu istungit. Istungil lepiti ka kokku, et väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister tuleb aasta lõpuks välja ettepanekutega riigi krüptograafia- ja infoturbe valdkondade tugevdamiseks.

Mida me peame liikme suurendama

Nõukogu liikmed said ka ülevaate järgmiste aastate e-riigi eelarvevajadustest nii jooksvate kulude katmiseks kui uuteks investeeringuteks.

Riigikaitse nõukogu on presidendi juures tegutsev nõuandev organ, mis arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.

Mida me peame liikme suurendama