Liigu sisu juurde

Määruse kehtetuks tunnistamine [Käesolevast tekstist välja jäetud. Uuringud võivad olla erinevale vanuserühmale. Intervjuu teeb erikoolitusega küsitleja. Isiku-uuringud Isiku-uuringud Peale kõigile kohustusliku rahva ja eluruumide loenduse on isiku-uuringud enamasti vabatahtlikud.

Uuring liikme suuruse kohta

Isiku-uuringud Isiku-uuringud Peale kõigile kohustusliku rahva ja eluruumide loenduse on isiku-uuringud enamasti vabatahtlikud.

Üksikisikutelt kogume andmeid sotsiaaluuringute jaoks, kui andmeid pole võimalik saada andmekogudest.

Uuring liikme suuruse kohta

Statistikaamet korraldab erinevaid uuringuid, näiteks elanike tööelu, reisimise, ajakasutuse kohta. Uuringud on erineva sagedusega, mõned kestavad kuu või paar, teised kaks aastat.

Päise viited

Osa uuringuid toimub igal aastal ja mõni üle mitme aasta. Miks on oluline uuringus osaleda?

Veebiseminar Üldhooldusteenus ja ülalpidamiskohustusega arvestamine

Uuringu valimisse sattunud inimene saab anda teavet Eesti elanike käekäigu kohta, aidates sellega Eesti elu paremaks muuta. Isiku-uuringutesse kaasatakse inimesi juhuvalikuga.

Teadussekretär Nõukogu tehnilise töö korraldab teadussekretär, kes täidab peamiselt järgmisi ülesandeid: 1 nõukogu sisulise ja tehnilise teenindamise tagamine; 2 nõukogu eesmärkide saavutamiseks avalikkuse teadlikkuse suurendamisele suunatud tegevuste koordineerimine ja asjakohase teabe avaldamise korraldamine. Nõukogu tegevuste aastaaruanne Nõukogu esimees esitab valdkonna eest vastutavale ministrile iga aasta esimeses kvartalis kirjaliku aruande nõukogu eelmise aasta tegevuste kohta. Aruanne avaldatakse nõukogu veebilehel.

Uuringud võivad olla erinevale vanuserühmale. Igaühe vastus on oluline, sest see esindab ühiskonna sarnaste isikute olukorda ja arvamust. Palume leida aega uuringu küsimustele vastata.

Uuring liikme suuruse kohta

Isiku-uuringute andmeid võib esitada veebis, telefonitsi või silmast silma küsitluse käigus. Kuidas andmeid esitada? Andmeid soovitame esitada endale sobival ajal elektrooniliselt andmeedastuskeskkonnas estat.

Uuring liikme suuruse kohta

Telefoniintervjuu aja saab kokku leppida küsitlejaga või anda soovist teada klienditoele. Kui küsimustele ei ole võimalik vastata veebis või telefoni teel, teeb küsitleja silmast silma intervjuu.

Uuring liikme suuruse kohta

Kogutud andmete põhjal valminud statistika avaldatakse statistika andmebaasis. Vaata ka riikliku statistika seadus.

Uuring liikme suuruse kohta

Kuidas olla kindel, et tegemist on statistikaameti uuringuga? Intervjuu teeb erikoolitusega küsitleja.

  • Avaliku arvamuse uuringud : Saar Poll
  • Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll koostöös uuringufirmaga Norstat viis

Kontrolli statistikaameti küsitleja nime statistikaameti kodulehelt. Uuringusse sattunud inimesel on alati õigus näha küsitleja töötõendit.