Liigu sisu juurde

Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. Sel juhul registrikannet ei tehta ega tagastata esitatud dokumente.

ÄS § lg 3 on erisäte, mille järgi loetakse isiku valimisel valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, ning häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti vt Riigikohtu Osaühingu juhatusel tuleb ka kirjalikus menetluses tagada osanikele ÄS § lg 3 järgimine, mh võimalus osanikele esitada kandidaate juhatuse liikmeks sarnaselt osanike koosolekuga ja nende vahel valida.

Liikme suurus pojal Kuidas suurendada liige 9-aastane poiss

Nii ÄS § lg 1 kui ka § lg 2 võimaldavad osaühingu Uus liikme suurendamiseks otsuse vastuvõtmiseks ette näha seaduses sätestatust suurema häälteenamuse nõude.

Põhikirjas võib ette näha ka suurema häälteenamuse nõude ÄS § lg-s 3 sätestatust vt Riigikohtu Vähemalt üldjuhul ei tohiks hääletamise viis oluliselt mõjutada hääletustulemust.

Torrenti liige suurendus Harjutused peenise liikme suurendamiseks

Tagada tuleks, et osaühingu juhatus või osanik ei saaks hääletusprotseduuri kuritarvitades saavutada endale meelepärast otsust. Osanikul on võimalik taotleda ÄS § lg 6 alusel kohtu järelevalvele vt TsMS § alluva ajutise juhatuse liikme määramist TsMS §-des sätestatud korras vt Riigikohtu määrus tsiviilasjas nrp Ajutise juhatuse liikme võib kohus määrata äriühingule ka hagi tagamise korras vt Riigikohtu

Kuidas teada saada, mida poisi liikme suurus Uroloogi Kuidas suurendada munn