Liigu sisu juurde

Kui erikontrolli läbiviijad määratakse osanike poolt, kinnitavad osanikud ka nende tasustamise korra. Ka kirurgi juures ei huvita inimest, kas kirurgil on skalpell, tema vajab abi. Sihtasutusele üleantava mitterahalise vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid eriteadmisi ja -oskusi omavatelt ekspertiisi- või hindamisteenuseid osutavatelt isikutelt.

Tööinspektsioon Kas töömahu vähenemisel saab töötasu ühepoolselt vähendada? Lugeja küsib: Oleme tootmisettevõte ning näeme, kuidas tellimused on vähenenud. Praegu veel mõned tellimused on, kuid kindlasti mitte sellises mahus nagu enne. Tõenäoliselt väheneb see veelgi ning lõpuks ei ole töötajatele üldse enam tööd anda. Kuidas seda olukorda lahendada — kas saame töötaja töötasu ühepoolselt vähendada või peame maksma ikkagi keskmist töötasu?

Tööinspektsioon Kas töömahu vähenemisel saab töötasu ühepoolselt vähendada? Lugeja küsib: Oleme tootmisettevõte ning näeme, kuidas tellimused on vähenenud.

 • Liikme suurus soltub ninast
 • Üldsätted 1.
 • Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele?
 • Nagu te toesti suurendada seksuaalse elundi
 • Kasutada liikme paksuse suurendamiseks
 • Töölepingu seaduse selgitused Sotsiaalministeerium Küsimused ja vastused Olen kuulnud, et koondamisest või ka töötasu vähendamisest koos töömahu suurendamisega teatatakse töötajale kirjalikult ette.
 • Kas töömahu vähenemisel saab töötasu ühepoolselt vähendada?

Praegu veel mõned tellimused on, kuid kindlasti mitte sellises mahus nagu enne. Tõenäoliselt väheneb see veelgi ning lõpuks ei ole töötajatele üldse enam tööd anda. Kuidas seda Vahendid liikme suuruse vahendamiseks lahendada — kas saame töötaja töötasu ühepoolselt vähendada või peame maksma ikkagi keskmist töötasu?

Sa oled siin

Töömahu vähenemine ja töötasu suurus on levinud mure. Foto: Pixabay Vastab Greete Kaar, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Olukorras, kus töömaht on vähenenud, st töötajatele pole võimalik enam kokkulepitud mahus tööd anda ning tööandjal ei ole võimalik ka kokkulepitud töötasu maksta, kuna rahalisi vahendeid pole enam piisavalt, võib tööandja töötaja töötasu ühepoolselt vähendada.

Kolm ministrit otsivad teed odavamasse Eesti riiki, Ettepanekud riigi halduskulude vähendamiseks, Kokkuhoid pole riigi eesmärk omaette, Tallinna väärtkorterite jagamine tähelepanu all, Ilmar Ämarik hakkab küsima alles kohtus, Eestlased said Koreas gaasi

Koroonaviiruse levik on üks sellistest ettenägematutest asjaoludest, mille esinemise korral võib tööandja töölepingu seaduse TLS § 37 alusel ühepoolselt töötaja töökoormust ja töötasu kolmeks kuuks vähendada.

Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani eurot kuus või 3,48 eurot tunnis.

 1. Toimetulekutoetus | Sotsiaalministeerium
 2. В себе ищу ответ: Какие б демоны в тебе ни бушевали, Урок заученный ты не забудешь.
 3. Peenise suurenemine massaaziga
 4. На одной из стен застыли четыре кадра.

Töötasu vähendamine TLS § 37 olukorras on aga lubatud vaid teatud tingimustel ehk mõlemad tingimused peavad olema täidetud: Tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd siia alla ei lähe töömahu hooajalised muutused.

Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav. Töötasu ei saa vähendada näiteks juhul, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses töö andmine võimalik, kuid samas omab ta piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub tegelik vajadus töötaja töötasu muutmiseks.

Vahendid liikme suuruse vahendamiseks

Töötasu vähendamiseks tuleb tööandjal esmalt vaadata, kas tal on töötajale võimalik pakkuda teist tööd. Kui teist tööd pakkuda ei ole või kui töötaja teise töö pakkumist vastu ei võta, tuleb tööandjal teavitada kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette.

Töötajatele peab seega jääma võimalus kaasa rääkida.

Reavahe suurus

Töötajatel tuleb oma arvamus esitada seitsme kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest. Kui töötajad ei ole nõus töötasu vähendamisega, on neil õigus tööleping üles öelda, teatades tööandjale ette viis tööpäeva. Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks n-ö lõpparvele ehk väljateenitud töötasule ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist.

Vahendid liikme suuruse vahendamiseks

Kui töötajatele pole enam üldse võimalik tööd anda, siis ei saa tööandja töötaja töötasu vähendada. Töötasu Vahendid liikme suuruse vahendamiseks eeldab mingis mahus töötamist. Seega, kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda, kuid töötaja oleks töö tegemiseks valmis, peab tööandja maksma töötajale selle aja eest, mil ta tööd ei tee, keskmist töötasu TLS § Keskmist töötasu arvestatakse üldjuhul töötaja viimase kuue kuu töötasu alusel.

Avalik loeng: Marius Kuningas – Rahapesu tõkestamine

Kui töötajale pole võimalik aga üldse enam tööd anda ning töötasu maksta, on tegemist koondamise olukorraga. Kui tööandjal ei ole võimalik teatud perioodil töötajale kokkulepitud või keskmist töötasu maksta, saavad pooled omavahel kokku leppida ka töötasu suuruse muutmises. Seega tuleks tööandjal kaaluda, millistel tingimustel oleks võimalik töösuhet jätkata ning arutama seda ka töötajatega.

Vahendid liikme suuruse vahendamiseks

Samamoodi peab töötaja mõtlema, milline on antud juhul temale parim lahendus — kas töölepingu jätkumine, kuid väiksema töötasuga ja töökoormusega või koondamine. Eriolukord on kõikidele keeruline ning otsuseid tuleb teatud juhtudel vastu võtta kiiresti.

Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega. Osanike koosolek 1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või käesoleva seadustiku §-s sätestatud viisil. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.

Paneme tööandjatele ja töötajatele südamele, et arvestades hetkeolukorda tuleks pooltel arutleda kõiki tekkinud küsimusi ning jõuda mõistliku ja mõlemat poolt rahuldava kokkuleppeni. Kui tööandjal ei ole võimalik teatud perioodil töötajale kokkulepitud töötasu maksta, saavad pooled omavahel kokku leppida ka töötasu suuruse muutmises.

Vahendid liikme suuruse vahendamiseks