Liigu sisu juurde

Selle koosseisuga oli võimalik välja tuua maailma ooperiliteratuuri tippteoseid. Latt oli asetatud kõrgele, mis andis võimaluse teatrit näidata edukalt paljudel ringreisidel.

Riik viskas laulupidudele päästerõnga, nüüd peavad koorid selleni ujuma Loodetavasti dirigendid, koorivanemad ja tööandjad mõistavad, et toetusmeede on nende kõigi huvides. Hiljuti seadis kooriühingu esimees Hirvo Surva kahtluse alla isegi Enamasti langebki põhirõhk just väikesele palgale, kuid ei ole vähem oluline, et tihti töötatakse ilma lepinguta või tähtajalise Laienenud liige maja, et dirigenditöö ei taga sotsiaalseid garantiisid, et töö suveperioodil on tasustamata ning et tööandjad ja isegi lauljad tihti ei mõista, et koorijuhtimine on töö, mitte hobi, ning et koorijuhiks saamise nimel õpitakse alates lastemuusikakooli algusest enam kui 15 aastat.

Olukord ei ole aga üldse lootusetu.

Vaga suure liikme suurus

Eestis on palju koore, dirigente ja koori­lauljaid, harrastuskoorid on üldiselt heal tasemel, nagu ka dirigentide väljaõpe. Lasteaia muusikatundides luuakse põhi, mis toidab koore ka tulevikus. Ning nüüd tundub, et ühe määrusega lahendatakse ka need mured, mille loetlemisest alustasin. Koorijuhtide liit on dirigentide palga küsimusega tegelenud Nüüd, Selle alusel makstakse edaspidi pool koorijuhtide palgast riigieelarvest, täpsemalt, kompenseeritakse pool koorijuhi [ja ka teiste laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate — toim] palga­fondist tema tööandjale.

Mõistagi peavad nii helde toetuse saamiseks pingutama kõik asjaosalised, sest ranged tingimused on seatud nii dirigendile, koorile kui ka tööandjale. Samuti peab dirigendi tööandja tegema märtsikuus rahvakultuuri keskusele taotluse. Kes märtsikuus veel tingimustele ei vasta, saab uue võimaluse augustis.

Sealjuures arvestatakse toetust hetkest, mil Tosi on täidetud.

Arvamuste ule Liikme lisaseadme

Suurem osa tingimustest, nt minimaalne koorilauljate arv 16kooritöö regulaarsus või minimaalne kooriproovi maht 90 minutit nädalasei tohiks enamjaolt probleeme valmistada. Tõsi, kooli mudilaskoorid, kes võtavad osa ka laulupeost, piirduvad tihti kord nädalas toimuva 45minutilise prooviga ning nende dirigendid tõesti toetust ei saa.

Tingimustest kolm võivad aga olla proble­maatilised, nende täitmine võib nõuda koorijuhi, tööandja või koori­vanema lisatööd ning tõsist suhtumist, kuid ei tohiks olla ka ületamatud. Koorijuhil peab olema kutsetunnistus Kutsetunnistusi on koorijuhtidele väljastatud juba See ei aidanud kaasa et suurendada liige kandideerides ega ka palgaläbirääkimisi pidades.

See kajastub ka statistikas. Hiljuti avaldatud statistika järgi on dirigendist kutsetunnistus vaid l. Näiteks mis on koor koorimuusika ühel lipulaeval, kooristuudiol Ellerhein on kaheksa dirigenti ning kutsetunnistust ei ole artikli valmimise ajal neist ühelgi.

Kutsetunnistuse saamiseks peab dirigent esitama koorijuhtide liidule muu hulgas oma CV ning viie aasta jooksul toimunud kontsertide kavad aga mitte rohkem kui kümme kontserti ja läbitud täiendkoolituste tunnistused.

Mis on seadme nimi liikme suurendamiseks

Võtsin minagi selle protsessi ette. Paberimajandus koos oma minevikus sobramisega võttis aega kolm õhtut, kuid ei olnud raske ja kohati oli see nostalgilinegi.

Puudust ei tulnud ka motivatsioonist. Tõsi, kolleegidega rääkides selgus, et halvemal juhul võttis vanade kavade taastamine aega koguni kaks nädalat. Kui vajalikud dokumendid on esitatud, siis vaatab üheksaliikmeline kutse­komisjon need üle ning teeb otsuse. Vajaduse korral küsitakse dirigendilt lisadokumente või tuleb komisjoni esindus dirigendi kooriproovi jälgima. Siiani on kutsest ilma jäetud vaid üksikud taotlejad, näiteks üks, kes soovis taotlemise ajal alles alustada dirigeerimisõpinguid.

Karin Kuulpak on koguni kuue koori dirigent ja kui viiruspiiranguid ei oleks, et suurendada liige teeks ta seitse proovi nädalas. Aga praegu ei piisaks sellest isegi äraelamiseks. Palgatoetusmeetme abil oleks ta palk selline, et ta ei peaks tingimata kooride kõrvalt mujal töötama. Mis on koor Lõhmus Kutsekomisjoni esimehe ja koorijuhtide liidu esimehe Heli Jürgensoni sõnul aitavad kutsetunnistused tööturgu korrastada: kui kutsetunnistus on võimalikult paljudel dirigentidel, siis on ka selgem ülevaade, missuguse hariduse ja kompetentsiga dirigendid üldse kooridega töötavad.

Kas on võimalik, et suurendada liikme foorum

Kutsetunnistuse suurim eelis on, et see kohustab dirigente osalema täiendkoolitustel. Heli Jürgenson tõi näite, et keegi ei tahaks, et teda opereeriks kirurg või raviks arst, kes pole päevagi pärast ülikooli õppinud. Täiendõpe aitab dirigentidel nii areneda kui ka vormi hoida. Täiendõppevõimalusi Eestis jagub, näiteks iga-aastane kooriühingu seminar-laager ja kooriühingu kaudu tellitavad mentorkooli­tused, dirigentide koolitusi korraldavad ka rahvakultuuri keskus ja Tallinna ülikool. Heli Jürgensoni sõnul on kutse taotlejate hulk viimastel nädalatel tänu palgatoetusmeetmele hüppeliselt kasvanud.

Tähelepanuväärne ja rõõmustav on tema sõnul aga see, et kutsetunnistust on koorijuhtidelt hakanud nõudma ka tööandjad — et saada palgatoetust.

Kõige kiirem viis, kuidas suurendada peenise

Kutse­tunnistuse saavad soovi korral ka Otsa kooli, Elleri kooli ning muusika- mis on koor teatri­akadeemiat lõpetavad koori­juhid, kui kool kutsub õpilase initsiatiivil mõne kutsekomisjoni liikme tema kontsert­eksamile. Tõsi, muusika- ja teatriaka­deemia lõpetajale on selline käik tasuline. Et suurendada liige see näitab siiski, et ilmselt juba õige varsti on kutsetunnistuse omamine ja tänu sellele ka regulaarne enesetäiendamine iseenesestmõistetav.

Koorijuhiga peab olema sõlmitud tööleping Seejuures peab tööleping kehtima vähemalt kalendriaasta lõpuni, s. Ka töölepingu nõue on arusaadav. Ikka veel makstakse paljudele koorijuhtidele ümbrikupalka või hüvitatakse kütuse­tšekkide alusel nende erasõidud, ehkki ka see on ebaseaduslik. Kõige kurvema stsenaariumi kohaselt tasustatakse dirigendi tööd lihtsalt lillede ja kommikarbiga, nagu Heli Jürgenson on ikka ja jälle kujundlikult väljendanud.

Kuigi käsunduslepingu puhul tasutakse ka tööjõumakse, jätab säärane leping koori­juhid vanemapalgata ning suvel rahata ja tervisekindlustuseta. Eriti haavatavad on käsunduslepinguga dirigendid olnud koroonaolukorras.

Peenis laienemine Foorum

Kuna koor eriolukorras tegutseda ei saanud, lõpetati Puudulikud sotsiaalsed garantiid on palgatoetusmeetme töögrupi liikme koorijuht Kaie Tanneri sõnul põhiline probleem, mida tahetakse selle meetmega lahendada. Enim kardetakse bürokraatia kasvu ning vajadust Tosi senisest rohkem raamatupidaja.

See kõik on pigem tühine, kui koorijuhi tööandja on kool, kohalik omavalitsus, kogudus või mõni muu asutus, sest nemad on töölepingute sõlmimise ja sellega kaasnevate kohustustega harjunud. Samuti pole see probleem, kui koor tegutseb MTÜna, kuid palka maksab ja ka lepinguga tegeleb kohalik oma­valitsus.

Rohkem probleeme võib, aga ei pruugi, asjaajamine tekitada siis, kui koor ja ühtlasi koorijuhi tööandja on iseseisev MTÜ. Kaie Tanneri sõnul on keeruline see, et on palju nüansse, mis tuleb nüüd koori juhatusel endale selgeks teha.

Olukord on uus ja see tekitab segadust. Ometi, kui koor tegutseb MTÜna mis on koor on sõlminud siiani oma dirigendiga käsunduslepingu, on bürokraatia ja maksude maksmine neile varasemastki tuttav, nagu ka kohustus teha koostööd raamatupidajaga, et Tosi kord aastas mis on koor aruanne. Sellegipoolest on korduvalt küsitud, kas palgatoetusmeetmes oleks võidud aktsepteerida ka käsunduslepinguid, kas või ajutiselt üleminekuperioodiks.

Kaie Tanner ütles, et kooridele tuldi vastu, tehes Kui koor ei saa või ei soovi millegipärast märtsiks töölepingut sõlmida, on neil mitu kuud lisaaega ja võimalus teha uus taotlus augustis. See annab ka võimaluse lõpetada praegune hooaeg kehtiva lepinguga ning alustada uut juba töö­lepinguga.

Kuidas venitada Dick selle suurendamiseks

Käsunduslepingute lubamine kaotaks aga palgatoetusmeetme põhieesmärgi — sotsiaalsed garantiid. Omaette teema on koorijuhi kohustuslik põhipuhkus.

Mis suurus peenise saate seksida

Kultuuriministri määruse alusel laieneb toetus ka puhkuserahale, kui puhkuse pikkus on vahemikus 28—56 päeva. Mitmed koorid peavad aga suvel kolm kuud järjest pausi, mille jooksul ei tasu lauljad ka liikmemaksu.

Lahendusena on pakutud välja, et 56 päeva oleks koorijuhil tasustatud puhkus ning ülejäänud päevad palgata puhkus.

Selle lahenduse puudus seisneb selles, et palgata puhkus tuleb igal aastal uuesti kokku leppida ning mõlemad osapooled peavad sellega nõus olema. Õnneks tegutsevad paljud koorid osaliselt ka suvel, tehes laagreid, andes kontserte või esinedes aktustel ka näiteks juunikuus.

Koorijuhi tunnipalk peab olema vähemalt 15,50 eurot Täpsemalt peab koorijuhi akadeemilise tunni ehk 45 minuti brutopalk olema vahemikus 15,50—31 eurot. Seejuures arvestatakse ainult kontakttunde ehk koorijuhi tööd kooriproovis. Paljudele dirigentidele tähendab see, et nende palk tõuseb ning mõnikord lausa nii palju, et ka et suurendada liige peab toetusele vaatamata omaosalust suurendama. Eriti suur võib muutus olla neil, kes siiani maksid ümbrikupalka, kuid tahavad nüüd toetusest osa saada.

Valdo Randpere: loodetavasti ei jõua vaktsiinieksperimendid Eestisse - Eesti Päevaleht

Samamoodi võib aga omaosalus suureneda ka nendel kooridel, kes on siiani korralikult makse maksnud. See võib olla suur probleem, sest taotluse esitamise ajaks märtsis peavad tingimused, sh palga alammäär, olema täidetud.

Toetusraha laekub aga alles mais või juunis. Sinna vahele jäävad paar kuud tuleb kuidagi üle elada, kuid eriti koroonaolukorda arvestades võib kooride rahaline seis olla väga vilets. On tõenäoline, et vähemalt alguses näevad koorid vaeva, et küündida alampiirinigi. Kui koorijuht juhataks viit koori viiel õhtul nädalas ning ühe proovi pikkus on minutit, tähendaks see koorijuhile brutopalka umbes eurot kuus.

  • Kultuur ja Elu - kultuuriajakiri
  • Kas on võimalik, et suurendada liikme foorum 6.

Võrdluseks: Praxise uuringu järgi jäi Kui selline koorijuht töötaks viie kooriga ja teeks proove igal õhtul, ei ületaks mis on koor kättesaadav summa ikkagi eurot kuus. See näitab, et vähemalt teoreetiliselt on palgatoetusmeetme toel tõesti nüüd võimalik olla täiskohaga harrastuskooridirigent.

Karin Kuulpak on üks vähestest, kes midagi sellist praktiseerib. Ta on koguni kuue koori dirigent kolme koori ainus dirigent ja kui viiruspiiranguid ei oleks, siis teeks ta seitse proovi nädalas. Seetõttu võttis ta ette midagi uskumatut: ta kandideeris Kiili kunstide kooli õppealajuhatajaks ning osutus valituks, kuid ei loobunud ühestki koorist. Tosi sedavõrd kummalise päevakavaga elu ta siiski ette ei kujuta.

Täiskohaga dirigenditööl on siiski veel üks takistus. Kooriühingu andmetel on Eestis koori kohta koorijuhti. Tõsi, üle poole dirigentidest töötab koolides ning nende töökoormuse moodustavad enamasti nagunii muusikatunnid. Sellegipoolest ei jaguks kõigile 4—6 koori. Paljudele ongi sobivam selline töökorraldus, kus päeval tehakse põhitööd ja ühel või kahel õhtul tehakse lisaks kooriproove, mis oleks tõesti tõsiselt­võetav ja õiglaselt tasustatud mis on koor. Kindlasti ei muutu töö iseloom koolikoore juhatavatel muusikaõpetajatel ja kirikute koorijuhtidel-organistidel, kuid palgatoetusest saavad osa Tosi, kui teevad töölepingu juurde lisa, kus on ära märgitud kooriproovide maht.

Osaledes infopäevadel ja temaatilistel koosolekutel on Karin Kuulpak mis on koor palgatoetusmeetmega hästi kurssi viinud. Hiljuti sai temagi kutsetunnistuse, kuid palgatoetuse tingimustele vastab praegu vaid üks tema kuuest koorist, sest mujal on tal käsundus­lepingud. Nüüd tegeleb ta järgemööda sellega, et saaks ka teiste kooride juures töölepingu.