Liigu sisu juurde

Rask teatab, et kui siseministeeriumi finantseerimine väheneb, astub ta ametist tagasi. Lühendis säilib sõnas endas sisalduv sidekriips: n-ö — nii-öelda, v-o — võib-olla.

Üles andis end inimest. Endast mitte teada andnute nimed ilmuvad uuel aastal «Riigi Teataja Lisas». Eesti ei pea mõeldavaks hüvitise maksmist ega vasta memorandumile. Laps jõuab sama päeva hilisõhtul koju, järgmisel päeval annab lapsevaras end politsei kätte. Tartu linnakohus mõistab Sippoli kuueks aastaks vangi, ringkonnakohus seda otsust ei muuda.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Rivkin alustab valitsus vastu kohtuprotsessi, mille eesmärgiks saada valistuselt äraütlemise põhjendus. Detsembri algul leiab Tallinna ringkonnakohus, et Rivkinil on õigus põhjendust nõuda.

Mingeid lubadusi ei jaga. Otsuse ajendiks on kodu- ja välismaise tubaka aktsiisi võrdsustamine. Maha jäävad lesk ja väike tütar.

Tapmises süüdistatava Romeo Kalda ja Saksamaal viibiva kaasosalise Rene Hendriksoni suhtes pole veel kohus otsust teinud. Ta kaitseb end kohtus riisumise ja ametiseisundi kuritarvitamise süüdistuste eest, mis pärinevad Lääne-Eesti Pangas töötamise päevilt. Lootuses varastatut kätte saada hoiti vargust ligi aasta aega salajas. Venemaa nõuab Eesti Moskva-saatkonna konsulaarosakonna teise sekretäri Argo Küünemäe lahkumist diplomaadile mittekohase tegevuse pärast.

Eesti kaitsepolitsei teatab, et Venemaa Tallinna-saatkonna majandusnõunik Sergei Andrejev tegeles luureandmete kogumisega. Järgmisel päeval kinnitab Riigikogu väliskomisjoni endine nõunik Tõnu Randla ajakirjanikele, et ta oli Andrejeviga kontaktis kaitsepolitsei juhendamisel.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Hiljem kasvab spiooniskandaal üle Eesti-vastaseks propagandasõjaks, kus Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus väidab, et Eesti kaudu on müüdud relvi iiri terroristidele.

Piisonikarja alget on Eestile pakkunud kingiks Poola saatkond. Minister võrdsustatakse tavalise liiklejaga. Valitsuse jõuministrid kogunevad hädakoosolekule, kus omavolitsemine rangelt hukka mõistetakse.

Kaitsepolitsei algatab kriminaalasja, süüdistus on esitatud maleva toonasele pealikule Aivo Kaptenile, kohtuasi tuleb arutusele uuel aastal. Esimese sümboolse tehingu teeb president Lennart Meri. Valitsus teeb näo, et midagi konfidentsiaalset pole lekkinud ja soovib piinliku loo kiiresti unustada.

Kaitsepolitsei ei algata kriminaalasja.

Rõivad ja jalatsid veebis - Igapäevane müük | Pam Project | MEMBERSHOP

Kohtuasi läbib kõik kohtuastmed ja käesoleva aasta lõpus kinnitab ka Riigikohus, et kohualused on süütud. Clinton kinnitab, et NATO uks ei ole kinni. Müürsepp mängib Florida osariigi meeskonnas Miami Heat. Mais oli ametlikult töötuid 39 ehk 4,6 protsenti Eesti tööealistest elanikest.

Väinamere ja Soela väina jäämõõtmised näitavad, et lähinädalatel jääteed ei avata | Eesti | ERR

Hoiupank omandas võlakirju umbes Eesti krooni väärtuses, edaspidi lunastab Eesti riik need välja pangalt. Tegemist on jätkuga Kaheksa aastat tagasi lootusetult lastetuks jäänud naine sai munaraku oma õelt.

Maanteeameti Kuressaare hooldeosakonna peaspetsialist Mikk Tuisk tunnistas, et mõõtmisel võttis jääpaksus teda kõhedaks. Enne seda, kui laevaliiklus Väinameres võimalike jääteede rajamise pärast peatati, kasutasid võimalust ära mitmed laevad ja selles piirkonnas ongi jää praegu kõige õhem.

Lühendusviisi järgi milline osa sõnast või sõnadest moodustab lühendi eristatakse algustäht- katkend- ja valiktähtlühendeid [7].

Algustähtlühend on sõna esimene täht: a — aasta, u — umbes, s — sekund, sent, sajand või saar, E — esmaspäev. Katkendlühend on sõna algus kuni esisilbi või mõne järgmise silbi täishäälikuni, viimane välja arvatud: okt — oktoober, tr — trükk, õp — õpetaja, maj — majandus või majanduslik. Valiktähtlühend on valik lühendatavas keelendis esinevaid tähti, kõige sagedamini kaks-kolm tähte. Lihtsõna lühendamisel valitakse enamasti kaashäälikutähed, liitsõnade ja sõnaühendite puhul sõnade algustähed: vt — vaata, nr — number, prk — perekond, lp — lugupeetud, õa — õppeaasta, ak — arvelduskonto, jne — ja nii edasi, v.

  • Eesti Täna Väinamerel ja Soela väinas tehtud jäämõõtmised lähinädalateks uute jääteede rajamiseks lootust ei anna.
  • Suurus taiusliku liikme

Õigekirjutuse ja tekstis kasutamise seisukohast on oluline eristada väiketäht- ja suurtähtlühendeid. Väikese algustähega sõnadest ja sõnaühendeist moodustatakse enamasti aga mitte alati väiketähtlühend a — aasta, okt — oktoober, lp — lugupeetud, e- — elektrooniline, elektron. Väiketähtlühend kirjutatakse suure algustähega algustähtlühend suureltkui ta 1 jääb lause algusse: Lp Mari Maasikas! Suurtähtlühend võib sisaldada täpsustavaid väiketähti, eriti ühe ja sama valdkonna homonüümsete lühendite eristamiseks, nt KTS — kohtutäituri seadus ja KeTS — keskkonnatasude seadus, TÜ — täisühing ja TuÜ — tulundusühistu.

Osa suurtähtlühendeid on iseseisvad nn lühendsõnad [8]mille puhul lühendamata kuju peaaegu ei tarvitata.

Returning Customer

Väiketähtlühendi lugemisel öeldakse välja sõna, mida lühend tähistab. Suurtähtlühendit veeritakse tähthaaval või loetakse omaette sõnana vt lühendite lugemine. Väiketähtlühendi käänamisel lisatakse käändelõpp sidekriipsuga harilikult alates sisseütlevast käändest. Suurtähtlühendi käänamisel lisatakse tüvevokaal ja käändelõpp sidekriipsuga või kokku kirjutades alates omastavast käändest vt lühendite käänamine.

Erandlikud on nädalapäevade suurtähelised lühendid, mis loetakse sõnana välja ja millele enamasti ei lisatagi kirjas käändelõppe ega liiteid: lahti E—P [esmaspäevast pühapäevani] 10—20, vastuvõtt T ja N [teisipäeviti ja neljapäeviti] kl 15— Kirjavahemärgid lühendites Punkt Väiketähtlühendi lõppu tänapäeval punkti pigem ei panda vt reegli ajalugu.

Selguse huvides pannakse punkt id lühendi sisse, kui punktita lühend langeks kokku mõne eesti sõnaga: k. Sama on tavaks veel mõne sõnaühendi lühendamisel: s.

Kui kaastekst ei ole küllalt selge, võib punkti panna ka sõnaga kokku langeva katkendlühendi lõppu: koost.

Suurtähtlühendites punkte ei kasutata. Sidekriips Sidekriipsu kasutatakse liitsõnaosade piiril, kui esi- või mõlemast osast on tehtud väiketähtlühend: e-post — elektronpost, t-liige — tegevliige, maj-dr — majandusdoktor, osk-juh, osk-juhataja — osakonnajuhataja, rg-kood — registrikood. Sidekriipsu ei panda, kui liitsõnast tervikuna on moodustatud valiktähtlühend õa — õppeaasta, lk — lehekülg, rmtk — raamatukogu.

Erandina on lugemist hõlbustav sidekriips mõnes pikemas valiktähtlühendis, nt auastmed kpt-ltn — kaptenleitnant, n-srs — nooremseersant, m-kpt — mereväekapten. Sel juhul käsitatakse lühendit nagu üksiksõna, isegi kui lühendi aluseks olev sõnaühend või pikem liitsõna kirjutatakse põhisõnast lahku: vrd HEV-kool nagu erikool ja hariduslike erivajadustega laste kool, LNG-terminal nagu gaasiterminal ja veeldatud maagaasi terminal LNG — ingl liquefied natural gasLCD-teler nagu plasmateler ja vedelkristallekraaniga teler LCD — ingl liquid crystal display.

FOTOD: Tallinnas sadas ööga 13 sentimeetrit lund - Delfi

Lühendis säilib sõnas endas sisalduv sidekriips: n-ö — nii-öelda, v-o — võib-olla. Sidekriipsu kasutatakse ka lühendite käänamisel. Hüüumärk Väljaspool üldkirjakeelt kasutatakse vana Saksa tava kohast hüüumärki üliõpilaskorporatsioonide tekstides: korp!

Liige 13 cm paksus 3 cm

Lühendite lugemine Väiketähtlühendi lugemisel öeldakse välja sõna dmida lühend tähistab: lk-l 17 [leheküljel seitseteist], lg-s 2 [lõikes kaks], Palun jätke meile positiivset tagasisidet ja 5 tähte, kui sa oled rahul meie üksused ja teenust. Kui teil on mingeid probleeme meie kaubad või teenused, palun võtke meiega ühendust enne seda, kui jätate negatiivse tagasiside või avada mis tahes vaidlus kohapeal.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Me wil teeme oma parima, et lahendada probleeme ja pakkuda teile parim klienditeenindus. Pakume jaemüük, dropshipping, hulgimüük.

Liige 13 cm paksus 3 cm