Liigu sisu juurde

Jätkuvalt on teemaks, et käibemaksusüsteem peaks olema ettevõtjasõbralikum ja majanduskasvu soodustavam. Hilinenud maksmise direktiivi milles turvatagatisena nõutakse, et ametiasutused peavad tegema VKEdele maksed 30 päeva jooksul ja e-arvete direktiivi millega e-arved võrdsustatakse paberarvetega muutmine on eriti kasulik just väikeettevõtjatele.

Peamised muudatused viidi läbi järgnevates valdkondades: väikeettevõtjatele hakkasid kehtima kergemad aruandlusnõuded, Keskmise suurusega liige mahus liigitatakse nüüd ettevõtjaid mikroettevõtja, väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ning suurettevõtja.

Ka väiksematel konsolideerimisgruppidel on nüüd lihtsam — väiksemad grupid, mille suurus vastab väikeettevõtja tingimustele, ei pea enam konsolideeritud aruannet esitama.

Keskmise suurusega liige mahus Millised suurused liige saab jouda

Mikroettevõtja aastaaruanne Mikroettevõtjaks loetakse osaühingut, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni eurot, kohustused ei ole suuremad kui omakapital, tal on ainult üks osanik, kes on samal ajal ka juhatuse liige, ning kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 eurot. Mikroettevõtja peab nüüdsest esitama aastaaruandes vaid bilansi ning kasumiaruande ning kuni kolm lisa muudatus kehtib Tegevusaruannet ega rahavoogude aruannet ei pea esitama.

Vaata ka Mikroettevõtja aastaaruande koostamise juhendit. Väikeettevõtja aastaaruanne Väikeettevõtjaks loetakse sellist ettevõtet, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 eurot, müügitulu 8 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Keskmise suurusega liige mahus Liikme suurus piltidega

Väikeettevõtja pääseb samuti rahavoogude aruandest, aga peab esitama lisaks bilansile ja kasumiaruandele ka tegevusaruande ning kuni üheksa lisa. Keskmise suurusega ettevõtja aastaaruanne Keskmise suurusega ettevõtjaks loetakse ettevõtet, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 eurot, müügitulu 40 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul inimest.

Keskmise suurusega ettevõte peab esitama tavapärase aruande, mis on koostatud samamoodi nagu hetkel kehtivad nõuded seda eeldavad.

Keskmise suurusega liige mahus Milliseid tooteid tuleb kasutada liikme suurenemisega

Suurettevõtja aastaaruanne Suurettevõtjatele nõuded pisut karmistuvad — lisaks tavapärasele neljale põhiaruandele ning tegevusaruandele peaks esitama ka juba umbes 15 lisa. Suurettevõtjaks loetakse ettevõtet, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 eurot, müügitulu 40 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul inimest.

Aruanne Äriregistrile Kuigi raamatupidamise seaduse muudatused hakkavad kehtima alles Kui pangakontol oli rohkem tehinguid kui A4 jagu, siis küsi soodsat pakkumist altpoolt.

Keskmise suurusega liige mahus 16 cm normaalne suurus liikmeks