Liigu sisu juurde

Auhinnad ja osalemistasud maksab välja peakorraldaja, kui võistlustingimustes pole määratud teisiti. Pooleks palli võib välja kuulutada, kui vastasmängija te l on üks või kaks kätt tugevalt palli küljes ja ilma "vägivaldsete" võteteta ei saa seda kätte, kui pall jääb korvi konstruktsioonidesse kinni. Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes võistlusülesande sisust ja võistlustingimustes esitatud kriteeriumidest. Pudistamine on oskamatu palli põrgatamine, mis toimub kogemata.

KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav valikorienteerumineva juhtudel kui kohtunikud sätestavad teisiti.

Maastikul on mõned kontrollpunktid, kus saab sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte.

Liikmete mootmed voistlustel Kas sa toesti suurendavad peenise

Aeg ja koht, võistluskeskus Start ning finiš on võistluskeskuse vahetus läheduses. Start jooksuradadele Lõpetamise kontrollaeg kell Rattaradadel start kell Võistluskaardid saab kätte kell Võistluskeskus avatakse kell 9. Võistluskeskus on avatud kogu võistluse aja, seal toimub pärast võistluse lõpetamist toitlustus, pesemine ja autasustamine.

Viie Kooli Võistlus

Isiklikud asjad ja autovõtmed saab võistluse ajaks jätta võistluskeskusse. Paremusjärjestuse määramine võistlusklassidel Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid.

Liikmete mootmed voistlustel Kuidas mind suurendada, kui ma olen 12-aastane

Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse.

Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. Kui võistkond jõuab lisaülesandega kontrollpunkti ja seal on ees teine võistkond, kes sooritab ülesannet, siis Liige 8 Watch võistlusaeg üle 5-minutilise ootamise korral peatatakse kohtuniku poolt ja lisatakse võistkonna kontrollajale.

Alla 5-minutilist ooteaega loetakse normaalseks ajakuluks ja seda eriarvestusega ooteaja hulka ei arvata. Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda.

Eesti arhitektuurivõistluste juhend 2008

Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda. Matkaklass Matkaklass on mõeldud neile, kellel ei ole veel kogemusi rogainis või ei õnnestunud leida meeskonnakaaslasi.

Korraldajate poolt on algajatele abiks matkajuht, kes vajadusel aitab planeerida jõukohase liikumisteekonna ning juhendab matka ajal. SI-pulga kasutamine pole matkaklassis kohustuslik.

Liikmete mootmed voistlustel Kuidas suurendada liiget 3 paeva video

Matkaklassis paremusjärjestust ei peeta ega tulemusi võistlusprotokolli ei lisata. Kaart Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaart antakse igale osalejale.

Liikmete mootmed voistlustel Inimesed laienemise liikme oiguskaitsevahendid

Planeerimiskaarti ei ole. Kaardi mõõtkava teatatakse enne võistlust.

Žürii moodustatakse korraldajate koostöös enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist.

Võistlustrass ja - maastik Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal. Võistkonna suurus on liiget. Osades seikluspunktides saab läbilaskevõime tõttu suurematel võistkondadel ülesandeid sooritada vaid osa liikmetest.

1. Tutvustus

Soovitav varustus: ilmastikukindel riietus ja kindad libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks jook ja soovi korral energianäks haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti termotekk lamp veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks.

GPS seadmete kasutamine pole lubatud. Tegevus maastikul Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse.

Võistlusel kontrollitakse võistkondade ja nende liikmete sõjaväelise väljaõppega seotud teadmisi ja oskusi osalemaks luurepatrullis.

Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui Liikmete mootmed voistlustel meetrit.

Navigeerimismenüü

Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 1 minuti jooksul.

Maastikul võib olla kontrollpunkte, kus pole nõutud kõigi võistkonna liikmete poolt märgete tegemist. Täpsemad juhised saab kaardilt või kontrollpunktides asuvatelt juhenditelt.

Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal võistkonna numbrit.

Ülesannetega punktides peavad kohtunikud arvet võistkonna sooritamise kohta. Tegevusjuhised mõnedes punktides antakse võistlejatele kirjalikult, vajadusel juhendatakse täiendavalt suuliselt.

Ooteaegade korral kohtunikud fikseerivad ja teatavad võistkonnale lisandunud aja. Punktikohtunike töö lihtsustamiseks tuleb veenduda punkti jõudes, et kohtunik on võistkonna saabumise fikseerinud, kuulata ja täita juhiseid ning mitte lahkuda kontrollpunktist ka ajutiselt ilma kohtuniku nõusolekuta.

Ilma kohtuniketa ülesannetega punktides tuleb järgida täpselt võistkonnale antud kirjalikke juhiseid. Keelualad Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel Liikmete mootmed voistlustel liikuda üksnes kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale: või hiljem sündinud.