Liigu sisu juurde

Taavi Aas. Meetme kogumaht: toetuse rakendaja on KredExi tütarettevõte SmartCap ning eraldatav summa miljonit eurot.

Foto liikme suurusest ja kujust

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted1 Vastu võetud Tervisekahjustusest või surmast tulenevate nõuete hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.

Kojusõidu korraldamise kulude hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.

Inimesed, kuidas suurendada munn

Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt eurot laevapere liikme kohta. Laevapere liikme hülgamise korral kulude hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme hülgamise korral kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.

Liige 16 cm normaalne suurus

Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt 25 eurot laevapere liikme kohta. Määruse kehtetuks tunnistamine Majandus- ja taristuministri 5.

Sex liige parempoolsed suurused

Taavi Aas.