Liigu sisu juurde

Liikmel on alati soovitatav paigutada oma väärisesemed riidekapi asemel väärisesemete kappi. Klubil on õigus teostada Liikmeid võimalikult vähe häirival viisil Klubi ja seadmete mistahes koristus-, puhastus-, hooldus- ja remonttöid, et tagada Klubi puhtus ja korrasolek. Lastelepingu osaks on Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad ja Hinnakiri osas, milles need ei ole vastuolus Lastelepingu tingimuste ja Lastelepingu alusel rühmatreeningutel osalemise mõttega. Õiguste ja kohustuste üleandmine 9. Liige käitub Klubis headele kommetele vastavalt ning suhtub Klubis asuvasse varasse heaperemehelikult.

Minu liikme suurus 15

Kui lapse puudumisest treeningust teavitatakse e-posti teel info tenniseakadeemia. Välishooaja treeningud toimuvad välishooaja graafiku alusel.

Minu liikme suurus 15

EE Swedpangas sisehooajal iga jooksva kuu Arve mittesaamine ei vabasta ühelgi juhul liikmetasu maksmise kohustusest, kuna tasu suurus on õpilase jaoks etteaimatav ja õpilane peab teadma tasude suurust tulenevalt liikmelepingust. Lapse pearaha kinnitamise kohta saadab FVTA vastavasisulise info e-kirjaga.

MyFitness üldtingimused

Tagastamine toimub tasaarvestusena järgmise kuu õppemaksu arvelt. Asendustreeninguid on võimalik järgi teha 30 päeva jooksul puudutud treeningust või järgneval koolivaheajal sisehooaja lõpuni.

Minu liikme suurus 15

Tasemerühm määratakse jooksvalt treeningutel osalemisel. Muudatused rahuldatakse vastavalt võimalustele saadetud taotluse päevale järgneva kuu 1. Õpilane kohustub treeningute ruume kasutama vastavalt seal ette nähtud eeskirjadele.

Minu liikme suurus 15

Püsiaeg loetakse lõppenuks järgneva kuu 1. Õpilase väljaarvamine FVTAst toimub kirjaliku avalduse tegemisega õpilase lapsevanema poolt e-posti teel.

Minu liikme suurus 15

Sellisel juhul loetakse pooltevaheline liikmeleping lõppenuks ning õpilane välja arvatuks avalduse FVTAle laekumise päevale järgneva kuu 1. Sellisel juhul loetakse liikmeleping lõppenuks liikmelepingu ülesütlemise avalduse tegemise päevast.

Minu liikme suurus 15

Liikmeleping kehtib tähtajatult, kui kumbki pool ei teata kirjalikult lepingu lõpetamisest, siis pikeneb leping automaatselt ühe 1 aasta kaupa.