Liigu sisu juurde

Mis põhjustab antimikroobikumiresistentsust? Sihtrühm: toetust saab ettevõte, kes rajab ja hiljem opereerib rajatavat juurdepääsuvõrku alal, kus täna kiiret internetti ei ole ning ei tuleks lähima kolme aasta jooksul. Samas on tekkinud kulutused desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite soetamiseks ja suurenenud sotsiaalkulud. Kohalik omavalitsus võib toetuse vahendeid kasutada uuteks investeeringuteks, remondikuludeks, lammutuskuludeks ja seonduvaks.

Päise viited

Arutuse all olid lisaeelarvega ettenähtud raha jaotuse põhimõtted, sihtrühmad, meetmete ulatus ja Suurenenud inimeste liikme kord. Heakskiidetud toetusmeetmete rakendamiseks on täiendavalt vaja vastu võtta valdkondade kaupa ministrite määrused, mis näevad täpsemalt ette rahajaotuse korralduse.

Riigi Riigi kriisimeetmed on suunatud sellele, et me väljuksime praegusest majanduslangusest võimalikult väheste kahjudega ja nii kiiresti kui võimalik. Lisaks toetatakse keskkonnahariduskeskuseid.

  • Kuidas kiiresti suurendada liikme suurusi
  • Moju umberloikamise liikme suurusega
  • Ravimiresistentsete nakkustega võitlemine Igal aastal sureb ELis 25 inimest superbakterite põhjustatud nakkustesse.

Sihtrühm: eralasteasutused ja -koolid, -huvikoolid ja erahuvihariduse pakkujad; keskkonnahariduskeskused. Toetuse kogumaht: 15 miljonit eurot ning lisaks eurot keskkonnahariduskeskustele.

Account Options

Sihtrühm: kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevad riiklikud, munitsipaal- ja erasektori asutused ning organisatsioonid, näiteks loomeliidud, teatrid, muuseumid, näitusasutused. Samuti kultuuri, loomingu ja spordiga professionaalselt tegelevad inimesed nagu vabakutselised loovisikud, laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajad, treenerid jne. Toetuse kogumaht: 25 miljonit eurot.

Arutuse all olid lisaeelarvega ettenähtud raha jaotuse põhimõtted, sihtrühmad, meetmete ulatus ja üldisem kord. Heakskiidetud toetusmeetmete rakendamiseks on täiendavalt vaja vastu võtta valdkondade kaupa ministrite määrused, mis näevad täpsemalt ette rahajaotuse korralduse. Riigi Riigi kriisimeetmed on suunatud sellele, et me väljuksime praegusest majanduslangusest võimalikult väheste kahjudega ja nii kiiresti kui võimalik.

Põllumajandusmaa kapitalirendiga soovitakse parandada põllumaa omanike ligipääsu täiendavatele rahalistele vahenditele ning see meede jääb püsima ka pärast kriisi. Põllumajandustootja asendamise toetuse eelarvet suurendatakse 0,5 miljoni võrra, et tagada lisaks loomakasvatajatele ka taimekasvatajatele asendusteenuse pakkumine COVID tingimustes töölt eemalejäämise tõttu.

Eesmärk on tagada toidu tootmise jätkumine ja seeläbi Eestis toiduvarustuskindlus. Sihtrühm: bio- ja maamajandusettevõtted sõltuvalt meetmetest.

Põllumajandustootja asendamise Suurenenud inimeste liikme on suunatud taime- ja loomakasvatajatele. Toetusmeetmete kogumaht: ,5 miljonit eurot.

Riigikogu istung, 20. detsember 2018

Toetuse kogumaht on 35 miljonit eurot, mida hakatakse rakendama läbi EASi. Toetussummad jagunevad järgnevalt: 25 miljonit eurot majutus- toitlustus- ja reisiettevõtjatele, turismiatraktsioonidele ning turismiteenuste pakkujatele, kes pakuvad külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid.

Suurenenud inimeste liikme

Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka teisi sektoreid mõõnast välja, mistõttu peab töö ehitusobjektidel esimesel võimalusel taastuma.

Sihtrühm: Otsene sihtrühm on korteriühistud, väikeelamute omanikud ja kohalikud omavalitsused, kelle tellimuste kaudu läheb raha ehitusfirmadele, ehituskonsultatsiooniettevõtetele, logistikafirmadele, ehitusmaterjalide tootjatele ja teistele ehitusega seotud ettevõtetele.

Language switcher

Meetme kogumaht on miljonit eurot, mida hakatakse rakendama SA KredExi kaudu. Summa jaguneb järgnevalt: 73 miljonit korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks 22 miljonit korterelamu rekonstrueerimise regionaallaenuks 5 miljonit lammutustoetuseks COVID toetusmeede riigiosaluste omandamiseks: Eesmärk on pakkuda majanduslikku kahju kannatanud ettevõtetele tuge, andes kriisiperioodist väljumiseks vajalikku lisakapitali ning võimaldades hiljem ettevõtetel osalused tagasi osta.

Suurenenud inimeste liikme

Sihtrühm: riigile olulist majanduslikku mõju omavad ettevõtted, suurimad tööjõumakse maksvad eksportijad. Meetme kogumaht: toetuse rakendaja on KredExi tütarettevõte SmartCap ning eraldatav summa miljonit eurot. Toetuse saaja otsustab valitsus iga kord eraldi.

Suurenenud inimeste liikme

Täiendavalt on majanduse turgutamiseks ette nähtud ka Kredex-i poolsed ettevõtluslaenud ja laenukäendused. Viimane miil: Eesmärk on toetada sideettevõtjaid kestliku sidevõrgu rajamisel.

Keskerakond

Samuti on ette nähtud lõpptarbija toetus kiire internetiga liitumisel. Sihtrühm: toetust saab ettevõte, kes rajab ja hiljem opereerib rajatavat juurdepääsuvõrku alal, kus täna kiiret internetti ei ole ning ei tuleks lähima kolme aasta jooksul.

Suurenenud inimeste liikme

Lõpptarbija toetust saavad ettevõtted või inimesed, kes ühinevad uue taristuga. Meetme kogumaht: 15 miljonit eurot. Meetme rakendamiseks mõeldud ministri määrus on plaanitud välja töötada juunis.

Näiteks on vähenenud KOV-ide sissetulekud tulumaksust, oluliselt vähenenud lasteaedade kohatasude maksmine jne. Samas on tekkinud kulutused desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite soetamiseks ja suurenenud sotsiaalkulud.

Sotsiaalmenüü

Toetuse maht on 30 miljonit eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav investeeringutoetus Eesmärk on turgutada investeeringutega majanduslangust. Kohalik omavalitsus võib toetuse vahendeid kasutada uuteks investeeringuteks, remondikuludeks, lammutuskuludeks ja seonduvaks.

Suurenenud inimeste liikme

Toetuse maht: 70 miljonit eurot. Kohaliku teehoiu toetus Eesmärk on leevendada majanduslanguse mõjusid ning parandada kohalikke teid. Toetuse maht: 30 miljonit eurot.

  • Faktid liikme suurendamiseks
  • Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes
  • Teiste suuremate erakondade liikmete arv on aasta jooksul vähenenud.

Eriolukorra piirangutest lähtuvalt on usuliste ühenduste tegevus ja omatulu teenimine oluliselt piiratud. Samal ajal on aga suurenenud inimeste pöördumine kirikute poole.

Sihtrühm: usulised ühendused.