Liigu sisu juurde

Kuigi meeste osavõtt igapäevastest rutiinsetest majapidamistöödest on pigem vähene ning pole võrreldes Teist ametiaega jätkata sooviv Sõõrumaa on üheks eesmärgiks seadnud spordiharrastajate arvu jätkuva kasvu igas vanuses ning rõhub ka spordirajatiste arendamisele. Õigupoolest on juba üsna tüütuks läinud kokku lugeda, mitu korda on täpselt sellel samal kõnekujundil ajaloos edukalt ratsutatud.

Noortel meestel kulgeb eesnäärmevähk enamasti väga agressiivselt Ardo Kaljuvee Enamiku pahaloomuliste kasvajate sagedus suureneb koos inimese vanusega. Eesnäärmevähi puhul on selline suund iseäranis selgelt väljendunud.

Enne kui PSA määramine ehk eesnäärmekasvaja test muutus ndate alguses laialdaselt kättesaadavaks, avastati suurem osa eesnäärmevähi juhtudest noorematel meestel tänu sümptomitele või arsti tehtava digitaalse rektaalse läbivaatuse ehk eesnäärme kontroll sõrmega käigus avastatud ebanormaalsetele leidudele. Seevastu vanematel meestel diagnoositi eesnäärmevähk sageli juhuslikult eesnäärme healoomulise suurenemise tõttu tehtud operatsioonide käigus või lahangul, kui surm oli saabunud muudel põhjustel.

Sellest tulenevalt oli haigus noorematel meestel diagnoosimise hetkeks kaugemale arenenud kui vanematel meestel ja näis, et noorematel meestel on ravivastus halvem. See andis alust üldlevinud arvamusele, et noortel meestel kulgeb eesnäärmevähk väga agressiivselt, samas kui vanematel areneb see võrdlemisi aeglaselt.

Suurenenud meeste liikmed

Haigusteadlikkus suureneb PSA määramine on põhjustanud märkimisväärseid muutusi eesnäärmevähi diagnoosimises. USA-s suurenes diagnoositud haigusjuhtude arv Haigust diagnoositakse ka varasemas staadiumis ja noorematel meestel. Enne PSA laialdast kasutuselevõttu avastati vähem kui üks protsent juhtudest alla aastastel meestel, kuid mõne uuringu kohaselt ilmneb selles vanuserühmas kuni neli protsenti juhtudest.

Need on dramaatilised muutused, aga arstid ei oska senini öelda, kas nende abil saab meeste eluiga pikendada või elukvaliteeti parandada.

Noortel meestel kulgeb eesnäärmevähk enamasti väga agressiivselt - Eesti Päevaleht

Sellele olulisele küsimusele vastuse saamiseks tuleb teha kliinilisi uuringuid ja kolm suurt uuringut ongi hetkel käimas. Seni, kuni teadlased nende tulemusi ootavad, on nad hakanud ümber hindama arvamust, mille kohaselt on eesnäärmevähk noorematele meestele surmavam kui vanematele meestele. Noored mehed Eesnäärmevähki diagnoositakse noortel meestel järjest sagedamini. Aga nad soovitavad ka keskmisest suurema riskiga meeste, sealhulgas afroameeriklaste ja perekondliku eelsoodumusega meeste puhul mõelda analüüside tegemisele 40 AUA või 45 ACS aasta vanuses.

Teine suund, mis põhjustab diagnoosimise kasvu noorte meeste seas, on vanusega kohandatud PSA väärtuste kasutamine.

Suurenenud meeste liikmed

Kaasnevad tüsistused Suurem osa meestest, kellel haigus diagnoositakse noores eas, valib kirurgilise ravi. Aga vaatamata asjaolule, et peaaegu kõik patsiendid elavad operatsiooni üle, tekib paljudel impotentsus ja mõnel uriinipidamatus või teised tüsistused. Selle kõigega riskimine ei oleks otstarbekas, kui haigus oleks liiga agressiivse kuluga ega alluks operatiivsele ravile — kaks Suurenenud meeste liikmed näitavad, et see pole nii.

  1. Tarun Gidwani
  2. Video, et suurendada liikme torrenti
  3. Meeste ja naiste võrdõiguslikkust toetavad hoiakud on ühiskonnas veidi tugevnenud

Esimene uuring tehti Suurenenud meeste liikmed Ameerika sõjaväelises meditsiinikeskuses. Selles võrreldi omavahel 79 meest, kellel eesnäärmevähk oli diagnoositud kuni aastaselt, ja meest, kellel see oli diagnoositud 51—69 aasta vanuselt. Kõigile patsientidele tehti radikaalne prostatektoomia aastatel — Kahe rühma liikmed ei erinenud rassi ega kliiniliste staadiumite poolest.

Meestele minust paremal: milline on sinu mehelikkus? - Feministeerium

Uurijad jälgisid patsiente üks kuni kümme aastat pärast operatsiooni. Vähiretsidiiv ehk haiguse taaspuhkemine tekkis 7,6 protsendil noorematest meestest ja 26,9 protsendil vanematest meestest. Et noorematele meestele pandi diagnoos uuringu käigus hiljem, jälgiti neid keskmiselt vähem aega 2,8 vs 4,5 aastat. Alla aastaste meeste hulgas esines haiguse taaspuhkemist aastas siiski vähem kui 51—aastaste seas.

Meestele minust paremal: milline on sinu mehelikkus?

See ei ole üllatav, sest noorematel meestel oli haigus operatsiooni ajal pigem varasemas staadiumis. Teadlased analüüsisid andmeid uuesti, võttes arvesse nii rassi, PSA-d, haiguse kliinilist staadiumit kui ka patoloogilisi leide — kõike seda vaid selleks, et tuvastada: noorematel meestel oli haigusevaba elulemus pikem. Uuringus ei analüüsitud kirurgilisi tüsistusi ega elukvaliteeti. Ja et Suurenenud meeste liikmed oli küllalt lühike, ei uuritud ka pikaajalist elulemust.

Saad Lamjarred - LM3ALLEM (Exclusive Music Video) - (سعد لمجرد - لمعلم (فيديو كليب حصري

Selles ei võrreldud ka operatiivset ravi kiiritusravi või teiste ravivõtetega, samuti ei hinnatud varase diagnoosimise kasulikkust selleks oleks pidanud võrdlema mehi, kellele oli PSA eelnevalt sõeluuringuna määratud, nendega, kellel seda ei tehtud.

Nimetatud puudustele vaatamata vastandub see uuring traditsioonilisele arvamusele, et eesnäärmevähk kulgeb noorematel meestel agressiivsemalt.

Töötus meeste hulgas on suurenenud

Teises, Johns Hopkinsi haiglas tehtud suuremas uuringus võrreldi meest, kellel oli eesnäärmevähk diagnoositud enne Niisamuti kui varasemas uuringus, oli haigus noorematel meestel diagnoosimise ja operatsiooni ajal pigem varasemas staadiumis ning haigusevaba elulemus kaldus olema noorematel meestel parem kui vanematel meestel. Erinevalt varasematest uuringutest ei kohandatud Johns Hopkinsi omas elulemust haiguse raskusastmega diagnoosimise hetkel miinuskuid pikendati jälgimisperioodi pluss.

Suurenenud meeste liikmed

Kolmandas uuringus osales meest, kellele oli aastatel — ühes viiest meditsiinikeskusest tehtud raviotstarbeline radikaalne prostatektoomia. Uuringu puudused Teadlased võrdlesid operatsiooni hetkel alla 50 aasta vanuseid mehi nendega, kes olid 51—aastased, 61—aastased ning vanemad kui aastased.

Et viimastel aastatel on haiguse diagnoosimise sagedus nooremate meeste puhul suurenenud, oli jälgimisperioodi keskmine kestus alla aastaste rühmas väiksem 19 kuud kui 51—aastaste rühmas 30 kuud61—aastaste rühmas 33 kuud ning üle aastaste rühmas Suurenenud meeste liikmed kuud. Uuringu puudusteks on nooremate meeste lühike jälgimisperiood ning suremusandmete puudumine. Aga kui teadlased uurisid PSA olemasolu haiguse taaspuhkemise korral, avastasid nad, et Suurenenud meeste liikmed meestel olid tagajärjed soodsamad.

Neljandas uuringus, mille tulemused avaldati Äärmiselt lühikese jälgimisperioodi tõttu ei ole võimalik hinnata näitajaid, mis lähevad meestele kõige enam korda — vähiretsidiivi risk ja oht vähi tagajärjel surra. Samas olid 66 mehe puhul, kes olid nooremad kui 50 aastat, kirurgilised ja patoloogilised leiud täiesti sarnased teiste patsientide leidudega. Vanemad mehed Eesnäärmevähki haigestumise risk suureneb iga aastaga, kuid sellesse suremise risk ei suurene.

Kas see tähendab, et haigus kulgeb vanematel meestel vähem agressiivselt või on vanemad mehed õrnemad ning surevad teise haiguse tagajärjel, enne kui vähk nad tapab?

Sõõrumaa: irvhambad jätavad tähelepanuta, kui palju on spordi rahastus suurenenud

Teadlased uurisid sada kahtkümmet 70—aastast meest, kes olid diagnoosi saanud veteranide haiglas Veterans Affairs Hospital aastatel — Võrdluse esmärgil jaotati mehed kolme vanuserühma: 70—74 75 juhtu75—79 28 juhtu ja vanemad kui aastased 17 juhtu. Üle aastastel meestel oli haigus diagnoosimise hetkeks kaugemale arenenud, neil oli PSA tase suurem ning nende tuumorid said Gleasoni skaalal rohkem punkte, mis näitab haiguse pahaloomulisemat iseloomu.

Erinevalt uuringus osalenud noorematest meestest otsustasid vanemad mehed väiksema tõenäosusega operatiivse ravi kasuks ning valisid suurema tõenäosusega tähelepaneliku ootamistaktika aktiivse ravita jälgimise.

Algselt planeeritud 12 sportlase asemel kaasati programmi Võistkond suurenes kandideerimisavalduse esitanud kolme naissportlase võrra. Oma otsusega soovime julgustada teisigi naisterahvaid tegelema autospordiga, see on ühtaegu osa Rahvusvahelise Autoliidu FIA praegusest poliitikast," sõnas EAL-i juhatuse esimees Janis Kaal.

Mehi jälgiti 34—69 kuud. See uuring ei näita, et ees-näärmevähk on vanematel meestel agressiivsema kuluga, aga kuna vanematel meestel on suurem tõenäosus põdeda teisi, surmavamaid haigusi, siis surevad nad sageli koos eesnäärmevähiga, mitte selle tagajärjel.

Viimased kaks kvartalit on töötus veidi kasvanud meeste töötuse suurenemise tõttu. Tööjõu-uuringu andmetel põhinev töötute hinnanguline arv I kvartalis oluliselt ei muutunud, sest IV kvartalis oli töötuid 79 Viimased kaks kvartalit on töötuse kasvu mõjutanud meeste tööpuuduse suurenemine. Naiste hulgas töötuse vähenemine jätkus. Aasta või kauem tööd otsinuid ehk pikaajalisi töötuid oli I kvartalis 47neist 26 oli tööd otsinud kaks aastat või kauem väga pikaajalised töötud.

Aastate möödudes Eesnäärmevähi esinemise sagedus suureneb sarnaselt enamiku pahaloomuliste kasvajatega Naita koiki liikmeid ja nende suurust vanusega. Erinevalt enamikust pahaloomulistest kasvajatest on selle kulg väga erinev.

Suuremal osal juhtudest kasvab see aeglaselt ja pigem valutult, kuid mõningatel juhtudel on see agressiivse kuluga ja surmav.

Suurenenud meeste liikmed

Kõigist Ameerika meestest 30 protsendil tekib eesnäärmevähk, kuid ainult 16 protsendil põhjustab see kliinilisi haigusnähtusid ja vaid kolm protsenti sureb selle tagajärjel. Arstid ei tea, kas PSA määramine ja varajane diagnoosimine vähendavad nende meeste hulka, kellel tekivad kliinilised nähud, või kas need vähendavad suremust eesnäärmevähi tagajärjel.

Mõned arstid tunnevad muret, et aeglase kuluga haiguse korral võib ravist olla meestele rohkem kahju kui kasu. Nendele küsimustele vastamiseks tuleb teha veel uuringuid. Uuringu tulemused annavad aga alust arvata, et haigus ise ei kulge noorematel meestel agressiivsemalt. PSA määramise ajajärgul on vanematel meestel küll haigus diagnoosimise hetkeks kaugemale arenenud, kuid nad surevad ka tõenäolisemalt muudel põhjustel kui eesnäärmevähi tagajärjel.