Alustavale ettevõtjale laenud

Äriplaanide esitlused Koolitaja Elmo Puidet Juhi roll ja enesejuhtimine Meeskond ja partnerid Äriplaanide esitlemine Osavõtutasu on. Alustavale ettevõtjale laenud.

Ajujahi žüriiliikme 6 soovitust alustavale ettevõtjale | SEB

. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Baaskoolitus alustavale ettevõtjale -

. Laen kolmeks kuuks.

Konsultatsioonid ja ärinõustamine ettevõtjale

. Ärimudeli ja äriplaani seose Ärimudeli arendus. Alustavale ettevõtjale laenud. Koolitust korraldab Võrumaa Arenduskeskus. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Hinnastrateegia Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist Müügipsühholoogia ja -argumendid. Turundustööriistad ja -valikud Turundusplaani koostamine.

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Kommentit