Ärilaen

Stardilaenu puhul on väga oluline hea äriplaan, milles tõestatakse tulevased rahavood. Vabamaksega Ärilaen ettevõttele - on laenuliik, mis võimaldab raha kasutada väiksema igakuise kuluga kuna tasuma peab igakuiselt vaid intressi ning põhiosa laenust peab tasuma, kas perioodi lõpus või osadena laenuperioodi vältel. Intressi tuleb reeglina tasuda vaid kasutatud osa pealt.

Stardilaen ettevõttele – on mõeldud alustavatele ettevõtetele tegevuse alustamiseks või mõne uue äriprojekti teostamiseks. Hüpoteeklaen ettevõttele - Eeldab kinnisvara olemasolu mille pandi vastu antakse laenu. Pangagarantii ettevõttele – laenufirma või panga poolt antav garantii, et ettevõte täidab kohustuse. Investeerimislaen reeglina antakse ettevõttele tagatise vastu. Osaliselt on tegemist kindlustuslaadse tootega, kus krediidiasutus garanteerib võlausaldajatele või hankijatele ettevõttepoolse kohustusest kinnipidamise.

Ärilaen

. Faktooring on üldiselt kasutatav pikkade maksetähtaegadega arvete puhul. Laen ettevõttele. Investeerimislaen ettevõttele - Investeerimiseks mõeldud ärilaen, mis võimaldab ettevõtjal teha suuremaid investeeringuid nt põhivarasse või käivitada uusi suuremaid äriprojekte, osta või renoveerida hooneid. Laenuliik, mis võimaldab ettevõtjal suuremaid krediidilimiite ning reeglina soodsamaid intresse, kui ilma tagatiseta laenude puhul. Faktooring ettevõttele - Arvete ennetähtaegne rahastamine. Samuti on krediidi tagasimakseid võimalik teha endale sobivamate osadena. Krediidiliin ettevõttele - on võimalus kasutada rahalisi vahendeid nii osaliselt kui täismahus ettenähtud ajaperioodi jooksul. Stardilaen on juhuks kui ettevõtjal on äriidee, kuid puudub algkapital, tagatis või muu võimalus äriidee teostamiseks. Ärilaen

Kommentit