Krediidi kulukuse määra arvutamine

Laen ei nõuta palga tõendit. Krediidi kulukuse määra arvutamine.

Kommentit