Liigu sisu juurde

Juba ainuüksi juhatuse liikme kohale asumine ühingus, mida isik ei ole võimeline juhtima, võib olla käsitletav hoolsuskohustuse rikkumisena. Usun, et meie vallas peaks olema juriidilist kompetensi selliste vastuolude mõistmiseks, kuid ju siis oli tahtmine isiklikult meelehead valmistada teadmistest suurem. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kui põhikirjas ei ole kehtestatud kõrgemat häältenõuet.

Tasuta ühistegevuse koolitus: “Keskühistu loomine”

Omavalitsuste ühinemise vajaduse põhjendamise argumentideks oli valitsemiskulude kokkuhoid ja kompetentsi suurenemine. Huvitav, kuidas toetab valitsemiskulude kokkuhoidu nelja abivallavanema ametikoha loomine või siis plaan palgalise volikogu esimehe kõrvale valida kolm tasustatud volikogu aseesimeest?

Liikme oiguslik suurenemine Suurendage liiget ja hinda

Oleme ausad — isegi teise aseesimehe koht on rohkem auamet, kui sisuline vajadus. Tahan küsida, kuidas vallaelanikele selgitada, et volikogu liikmetele tasude määramisel oli hääletusel ka eelnõu, mis arvestas volikogu liikmete tegelikku osalemist komisjonide- ja volikogu töös.

Liikme oiguslik suurenemine Liikme suurus aastate jooksul

Kuid volikogu Keskerakonna ja Reformierakonna enamuse arvates on parem maksta tasu volikogu liikmetele volikogus osalemise eest, mitte reaalse töö eest volikogu komisjonides, kus dokumente ette valmistades toimub teemade sisuline arutelu.

Paistab, et võimuliidule on mugavam, maksta volikogu liikmetele eurot volikogus käe tõstmise eest ehk järelikult on parem, kui volikogu liige käib ainult volikogus vallavalitsuse ettepanekuid kiitmas ja kinnitamas.

Liikme oiguslik suurenemine Suurendage kliiniku

Õiglane oleks jagada see summa komisjonitöös ja volikogus osalemise vahel. Kuid vaatamata sellele, jäi see ebaseaduslik õigus volikogu liikmete tasustamise korda.

Liikme oiguslik suurenemine Pool-liige mootes 16 cm

Usun, et meie vallas peaks olema juriidilist kompetensi selliste vastuolude mõistmiseks, kuid ju siis oli tahtmine isiklikult meelehead valmistada teadmistest suurem. Küsisin antud kõsimusele arvamust õiguskantslerilt. Tema vastus kinnitab minu ja Kalev Härgi eelmisel istungil toodud seisukohtasid.

Nimetatud tasu ja hüvituse suuruse ning maksmise korra võib kehtestada üksnes volikogu, see kuulub tema ainupädevusse. See tähendab, et volikogu ei saa selle küsimuse otsustamist kellelegi edasi volitada ega diferentseerida meelevaldselt Liikme oiguslik suurenemine ebaselgelt, nimetades tasu määra näiteks muuks tasuks.

Siin on oluline vahe — volikogu esimees juhib volikogu, kuid volikogu kinnitab korra, millest nähtuks, kellele, mille eest, kui palju ja kuidas volikogu tasu ja hüvitust maksab — ei midagi meelevaldset.

Liikme oiguslik suurenemine Keskmise suurusega liikme suurus tavalisel seisukorras

Rahva rahaga meelehea valmistamine on mingites riikides võimalik, kuid Eestis korraldab, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid, korraldab nende ettevalmistamist ja vajadusel esindab valda vastavalt seadustele valla kõige tähtsam inimene - volikogu esimees.