Makseasutuste ja e raha asutuste seadus

Makseteteenuste osutamist reguleerib Eestis osaliselt võlaõigusseadus, milles on sätestatud maksete teostamise reeglid, samuti arvelduslepingu alusel kontopidaja ning kontoomaniku vahelised suhted ja makseteenuste kasutamine. Uue Euroopa Liidu direktiivi eesmärgiks on ühelt poolt luua ühised reeglid makseteenuste osutamiseks ja aidata kaasa tarbijakaitse arengule. Erinev õigusmaastik põhjustab maksete kõrgeid hindu ning muudab teenuse pakkumise keerukaks. Teiselt poolt on sihiks avada vabal konkurentsil põhinev makseteenuste turg, mis õhutaks tõhusamat ning innovaatilisemat teenusepakkumist. Eestis on nendeks näiteks valuutavahetajad, kes pakuvad rahasiirde teenust. Kui e-raha asutus kuulub ka täna juba finantsjärelevalve alla, siis uue regulatsiooni kohaselt saab finantsjärelevalve subjektiks ka makseasutus.

e-raha asutuste seadus -

. Makseasutusena võib käsitleda alternatiivseid makseviise pakkuvaid ettevõtjaid. Avaldus laenulepingu lõpetamiseks. säästunipid - Ferratum Bank.

Finants- ja ettevõtluspoliitika | Rahandusministeerium

. Makseasutuste ja e raha asutuste seadus. Eelnõuga muudetakse ka järelevalvet puudutavaid küsimusi. Kuna makseteenuste pakkumine ja vastav infotehnoloogiline tase on Eestis kõrge ning sularahata makseviise eelistatakse sularahale, siis väga suuri muutusi uue regulatsiooni rakendamine teenusepakkujate jaoks kaasa ei too. Kuna aga valdkonda reguleeriv Euroopa Liidu uus direktiiv toob ka makseteenuse sisu osas mitmeid muutusi ning täpsustusi eelkõige tarbijakaitse aspektides, tuleb muuta nii võlaõigusseadust kui ka kehtestada uus kord makseteenuste pakkujatele. Muudatuste jõustumisel peaks tihenema makseteenuste pakkujate vaheline konkurents Eestis, mis omakorda võib tähendada ka hinnavõitu tarbijate jaoks. Nad ütlevad, et meie kogemused määratlevad meid ja et me oleme kõigi meie kogemuste summa.. Eelnõu eesmärgiks on viia Eesti seadused kooskõlla Euroopa Liidu direktiivist tulenevate nõuetega, mille tulemusel peaks tihenema teenusepakkujate vaheline konkurents ja ühtlustuma maksete sooritamise hinnad. Makseasutuste ja e raha asutuste seadus. Raha laenamine internetist. See tingis ka uue direktiivi vastuvõtmise Euroopa Liidu poolt.

Riigipank: E-raha seadus

. Kuna ka makseteenuseid osutavad isikud hakkavad kuuluma edaspidi Finantsinspektsiooni järelevalve alla, siis suureneb ka nende ettevõtjate usaldusväärsus.

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse. - EIS

. Direktiiv ei reguleeri makseteenuste osutamise hinda ega sea ka piiranguid piirhinnale, kuid eelnõu jõustumise järgselt võib uutes konkurentsitingimustes oodata hindade ühtlustumist.

Kommentit