Pensionipõlveks valmistumine noori ei huvita

Eesti naine hakkab oma pensioni peale mõtlema alles siis, kui kõik tema pere ja lastega seotud vajalikud kulud on kaetud. „Siin on mitu mõjurit, alates naiste väiksemast riskitaluvusest kuni pikema elueani. Nii on üsna loogiline, et iseenda pensioniks säästmist alustab naine hiljem kui mees. Ootuspäraselt on kõige aktiivsemad pensionipõlveks valmistujad kõrgepalgalised, kõrgema haridusega ja suuremates linnades elavad inimesed.

Komisjon loob uue üleeuroopalise erapensioni märgise, et.

. Seega jaguneb naistel pensioniks säästetud kapital pikema aja peale, mistõttu tuleb neil kuu arvestuses läbi ajada kitsamalt. Üldjuhul taluvad naised ka riske vähem ehk nad eelistavad konservatiivsemaid investeerimisvõimalusi. Samuti mõistetakse, et tulevikus peavad nad lootma rahalist abi oma perelt ja järeltulijatelt. SMS laenu kliendihaldur. Ka on naiste säästusummad kasinamad, kuna nende palk on sageli väiksem. Samuti on pensioni arvutamisel aluseks tööstaaž, mis naistel on lastega kodus oldud aja võrra väiksem. Seejuures nähakse pensionipõlveks säästmisele alternatiivse võimalusena jätkata umbes viis aastat pensionieas tööl käimist. See tähendab ka, et inimesed on hakanud paremini valmistuma pensionipõlveks, kuna rohkem on hakatud säästma ning kasutatakse ka alternatiivseid tuluallikaid. Keskmiselt on vahe neli aastat. See arvamus on eriti levinud madala sissetuleku ja teisest rahvusest inimeste seas. Kiirlaenude eelised. „Naised on rahaasjades vastutustundlikud ja mõtlevad ka pensionieale, investeerides pensionisammastesse meestest parema meelega. Ei ole õiglane loota pensionipõlves ka laste abile.

Kas ja kuidas on võimalik pensionipõlveks säästa? – Kantar.

. Kui Te juba kogute pensionifondi raha, siis hoidke selle kasvamisel silm peal ja vajaduse korral muutke investeerimisstrateegiat. See tähendab kesisemat intressitulu. SEB pensionivalmiduse uuringust selgus, et Eesti naised on pensioni saabudes võrreldes meestega majanduslikult vähem kindlustatud. Vaata uuringu tutvustust ja ümarlauda terves pikkuses siit: Teadlikkus on kesisem üksinda elavate, keskmist palka saavate ning eakamate ja mõnest teisest rahvusest inimeste hulgas.

Ehk kokkuvõtlikult: eestlaste ootused pensioniea sissetulekute suhtes ei vasta tegelikkusele. Alternatiivid säästmisele Pensionipõlveks säästmine on Eesti elanike jaoks vähemtähtsaim rahaline prioriteet. Alati ei ole mõistlik panustada kõige konservatiivsematesse fondidesse. Nimelt peavad nemad ajal, kui Teie olete pensionieas, kandma oma laste kasvatamisel kõige suuremaid kulutusi. Ometi on pensioniea alguseks naiste rahaline kindlustatus meestega võrreldes oluliselt väiksem,“ sõnab SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin. Kasutage liitintressi võlusid ja pange pensionisambad kasvama võimalikult vara. Uuringust selgusid ka Eesti elanike finantsprioriteedid. Enne pere ja alles siis mina ise Tüüpiliselt on naisele kõige tähtsam tema pere ja lapsed. Nende heaks on ta valmis panustama sageli lausa enda arvelt. Mida lühemaks aga jääb kogumise aeg, seda vähem saab koguja kasutada liitintressist tulenevat positiivset efekti. Krediit 500 eur tasuta. Pensionipõlveks valmistumine noori ei huvita. Kuna pension on seotud palga suurusega, saab praegusest palgalõhest tulevikus pensionilõhe

Kommentit