Liigu sisu juurde

Samuti oli see kõige rahuldustpakkuvam. Perekonna tähtsusest rääkimine nendega, keda sa päeva jooksul kohtad, aitab sul leida inimesi, keda õpetada. Jätkake lugemist - me läheme üle annab märku sellest, et teie endine üritab sinust üle saada, samuti mida teha, et ta tagasi saada.

Kehtiv alates Teie osalemisele võivad kohalduda ka meie paneeliomanike privaatsusteatised. Sõltuvalt teie elukohast võivad siiski kehtida ka muud andmekaitseseadused ja -eeskirjad. See privaatsusteatis kehtib kõigi riikide elanikele kogu maailmas.

Cint kehtestab ja nõuab oma sidusettevõtjatelt selle privaatsusteatisega ühilduvate tegevusjuhiste kehtestamist. Cint on üleilmse veebipõhise uuringu- ja teabeplatvormi pakkuja, kes ühendab paneeliomanikud turu-uurijate, kaubamärkide, paneeli liikmete ja uuringus osalejatega, et jagada tarbijate arvamusi ja andmeid.

Cinti peakontor asub Stockholmis ja tal on kontorid Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonna suuremates linnades. Eraisikud osalevad Cinti platvormi turu-uuringus mõnele meie paneeliomanikule kuuluva paneeli liikmena või mõne meie partneri poolt uuringusse või turu-uuringusse suunatud osalejana.

Muusika inimese elus 1

Paneeliliikmed ja osalejad osalevad uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides, et teenida ja lunastada selle eest punkte. Cinti paneeliomanikud ja partnerid, kes suunavad osalejaid uuringutesse või muudesse turu-uuringuprogrammidesse, on vastutavad töötlejad, kes määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Cint töötleb teie isikuandmeid vastutava töötleja tellimusel. Teie isikuandmeid võib kasutada mitmel otstarbel, mida on allpool koos näidetega selgitatud. Isikuandmete konkreetset kasutamist võidakse kirjeldada ka uuringu või muu turu-uuringuprogrammi Kuidas teada saada. Cinti tingimused leiate siit. Teie osalemine uuringus või muus turu-uuringuprogrammis on Kuidas teada saada vabatahtlik ja Cint kasutab teie isikuandmeid teie nõusolekul.

Seda privaatsusteatist ei kohaldata Cinti tellijate, partnerite või muude kolmandate isikute Kuidas teada saada uuringutele ja muudele turu-uuringuprogrammidele ning nendega seoses kogutud andmetele. Cint on pühendunud isikuandmete privaatsuse kaitsele. Cint on pühendunud oma andmekaitse põhimõtete ühildamisele kohaldatavate seaduste, juhiste ja määruste ning asjaomaste turu- ja arvamusuuringute ühingute normidega, muu hulgas ESOMAR www.

Teie isikuandmeid kogutakse alati ausalt ja seaduslikult konkreetseteks eesmärkideks.

9-aastase poisi liikme mootmed

Cint kogub isikuandmeid ainult turu-uuringute eesmärgil. Töödeldavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, aadressi, telefoninumbrit, meiliaadressi, sünnipäeva ja muud sarnast teavet. Cint võib koguda isikuandmeid otse teilt, kui esitate neid vabatahtlikult Cintile, või saada neid meie paneeliomanikelt, tellijatelt või turu-uuringufirmadelt, kes on saanud osaleja nõusoleku.

Meie paneeliomanike paneelide liikmetelt kogub Cint andmeid paneeliomanike juhiste järgi. Cint võib hankida isikuandmeid ka andmebaaside omanikelt, kes on meile kinnitanud, et nende andmebaasid sisaldavad ainult nende isikute andmeid, kes on nõustunud oma isikuandmete kaasamise ja jagamisega. Cint võib samuti koguda ja kasutada isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, nt telefonikataloogid. Aeg-ajalt võib Cint koguda tundlikke isikuandmeid, mis sõltuvalt teie elukohariigist võivad sisaldada rassilist või etnilist päritolu, tervisekaarte, finantsteavet, poliitilisi arvamusi ja usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi.

Teie tundlike isikuandmete kogumisel küsib Cint teilt sõnaselget nõusolekut. Selliseid isikuandmeid võib kasutada ja avalikustada privaatsusteatises kirjeldatud viisil ja need ei või sisaldada kellegi teise kui teie heli, videoid, pilte ega kujutisi.

Meili saamine võib olla üks meie uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides osalemise nõudeid.

Calling All Cars: I Asked For It / The Unbroken Spirit / The 13th Grave

Võite loobuda meilide saamisest, tühistades oma osaluse meie uuringutes või muudest turu-uuringuprogrammides. Cint tagab alati, et tal on luba teie isikuandmeid töödelda. Üldiselt hangib Cint teilt nõusoleku, kuid piiratud juhtudel võib Cint töödelda isikuandmeid õigusliku tingimuse alusel.

Kui õiguslik tingimus lubab Cintil teie isikuandmeid töödelda, aga teie keeldute nõusolekust, ei tähenda see tingimata, et Cint lõpetab teie isikuandmete töötlemise, sest tal võib olla näiteks õiguslik kohustus jätkata teie isikuandmete töötlemist mõnel eesmärgil, nt et säilitada äritehingute ärakirju vähemalt seitse aastat. Cint võib koguda teatud teavet automaatselt. Sõltuvalt teie elukohariigist võib sellist teavet käsitleda isikuandmetena.

See mida tal on liige hõlmab muu hulgas teie seadme Kuidas teada saada selle võimalustega seotud teavet, muu hulgas seadme operatsioonisüsteem, teie seadme teised rakendused, küpsise andmed, IP-aadress, seadme võrguteenuse pakkuja, seadme tüüp, ajavöönd, võrguteenuse staatus, serveri liik, serveri identifikaator, unikaalne seadme identifitseerimisnumber näiteks analüüsi- või reklaamiidentifikaatoridvõrguteenuse kasutaja identifikaator teie võrguoperaatori poolt teile eraldatud numbermeediumipöörduse juhtimise MAC aadress, mobiilireklaami identifikaator, asukoht ja muu teave, mida saab eraldi või kombineeritult kasutada teie seadme tuvastamiseks.

Konkreetse tehnoloogia määratluse leiate allpool: Küpsised: küpsis on lihtsalt väike tekstifail, mis sisaldab teavet kasutaja kohta ja mis paigaldatakse kasutaja arvutisse või seadmesse.

Cint paigaldab teie arvutisse või seadmesse küpsiseid uuringu ja muude turu-uuringuprogrammide juhtimiseks ja pettuste vältimiseks. Cint võib kasutada ka jälgimisküpsiseid, -silte ja skripte, et jälgida teatud teavet vastavalt teie tegevusele meie saidil või kolmandate isikute mida tal on liige.

Cint võib seda teavet kasutada, et veenduda, kas olete näinud, klõpsanud või muul viisil reageerinud veebireklaamile või -kampaaniale, mida Cint mõne oma uuringutellija jaoks hindab.

Kuidas teada saada, kas keegi on Match.com-i liige?

Teie nõusolekul võib Cint valida teid ka uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi, milles kasutatakse küpsiseid, et kuvada teile konkreetset reklaami või kampaaniat selle hindamiseks enne uuringut või muud turu-uuringuprogrammi tegevust. Teie nõusolekul võivad ka Cinti tellijad või partnerid paigaldada teie arvutisse või seadmesse küpsised ja kasutada neid küpsiseid, silte ja skripte, et saada teatud teavet teie tegevuse kohta teatud veebisaitidel.

Cinti kliendid või partnerid võivad seda teavet kasutada Kuidas teada saada turundustegevuses.

Suurenenud peenise 10 cm vorra

Soovi korral võite keelata küpsiseid või nende vastuvõtmise, kasutades veebisirvijas privaatsusseadeid küpsiste kustutamiseks veebisaitidelt lahkumisel või sirvija sulgemisel. Samuti võite seadistada oma sirvija küpsiseid blokeerima. Nõusolekust keeldumine, küpsiste kustutamine või blokeerimine võib tingida teie uuringutest või muudest turu-uuringuprogrammidest väljaarvamise või mõjutada negatiivselt platvormi kasutatavust.

Kui soovite lugeda rohkem Cinti kasutatavate küpsiste kohta, klõpsake siia. Mobiilireklaamide identifikaatorid: Mobiilireklaamide identifikaator on numbri-tähejada, mis tuvastab konkreetse nutitelefoni või tahvelarvuti.

Cint võib koguda mobiilireklaami identifikaatoreid või saada need partnerilt. Cint võib kasutada mobiilireklaami identifikaatoreid oma turu-uuringuprogrammides või jagada teie andmeid tellijate või partneritega. Teie nõusolekul võib Cint valida teid ka uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi, milles kasutatakse mobiilireklaamide identifikaatorid, et kuvada teile konkreetset reklaami või kampaaniat selle hindamiseks enne uuringut või muud turu-uuringuprogrammi tegevust. Cint kogub või hangib mobiilireklaamide identifikaatoreid ainult mida tal on liige nõusolekul.

10 suurimat märki, et teie endine on teie kohal (ja täpselt, kuidas seda parandada!)

Veebimajakad: Veebimajakas tuntud ka kui silt, läbipaistev gif-fail või 1×1 pikslit on lühike koodijada, mis lisatakse veebisaidile või meilile. See võib olla veebimajakaga seotud nähtav või nähtamatu graafiline kujutis, mis on tihti kujundatud veebilehe või meili taustaga kokku sulama.

Cint võib kasutada veebimajakaid oma meilides, et veenduda nende avamises ja linkidel klõpsamises, või reklaamides või veebiuuringutes, et teada saada, kas osaleja on vaadanud reklaame ja muud veebisisu, mida Cint hindab. Cint ja meie volitatud esindajad võivad siduda isikuandmed tegevus- ja uurimiseesmärkidel veebimajakatega. Geograafilise asukoha teave: Cint võib koguda teie arvutist või seadmest geograafilise asukoha teavet.

Cint võib kasutada teie geograafilise asukoha teavet pettuste ärahoidmise või turu uurimise eesmärgil, muu hulgas reklaamiuuringud või muud jälgimisel põhinevad turu-uuringud. Cint küsib teilt geograafilise asukoha teabe kogumiseks või Kas see mida tal on liige voimalik alla suumida liige jah voi ei nõusolekut.

Need andmed võivad sisaldada isikuandmeid, nt IP-aadress, aga ka isikuga mitte seotud andmeid, nt arvuti operatsioonisüsteemi või sirvija versioon. See tehnoloogia loob kordumatu arvutiidentifikaatori, mida võidakse kasutada pettuste ärahoidmiseks või teie uuringus või muus turu-uuringuprogrammis osalemises veendumiseks ja jälgimiseks ning osaluse piiramiseks konkreetse uuringu või muu turu-uuringuprogrammi nõuete alusel.

Sotsiaalmeedia teave: Teile võidakse pakkuda ka võimalust osaleda uuringutes ja muudes turu-uuringuprogrammides sotsiaalmeediaplatvormi kaudu.

Kuidas aru saada, mida ma oma eluga teha tahan?

Kui otsustate osaleda uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides sotsiaalmeediaplatvormide kaudu, kogub Cint teie nõusolekul teie sotsiaalmeediakontole salvestatud profiiliteavet. Logifailid: Cint kogub ja säilitab teie uuringus ja muus turu-uuringuprogrammis osalemise ajal automaatselt teatud teavet. Meie serverid salvestavad automaatselt teavet, mida sirvija saadab iga kord, kui külastate mõnda veebisaiti.

Need serverilogid võivad sisaldada sellist teavet, nagu teie veebipäring, internetiprotokolli IP aadress, sirvija liik ja keel, teie päringu kuupäev ja kellaaeg ning üks või rohkem küpsist, mis võivad üheselt teie sirvija tuvastada.

Kate suurendada liige

See teave kustutatakse regulaarselt tavapäraste hooldustööde käigus. Cint ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele teie nõusolekuta, v. Kui uuringu või muu turu-uuringuprogrammi või tegevuse käigus jagatakse teie isikuandmeid kättesaadavaks kolmandatele isikutele, teeb Cint seda ainult teie nõusolekul.

Harjutused liikme pikkuse suurendamiseks ja paksuseks suurendamiseks

Kui andmete kogumiseks kasutatakse statistilist modelleerimist, et paremini mõista elanikkonna konkreetsete rühmade või sihtrühmade suundumusi ja eelistusi, kasutatakse ainult piiratud isikuandmeid, mida jagatakse ainult turu-uurimuslikul eesmärgil ja taaskord ainult teie nõusolekul.

Cint võib avaldada teie isiku- profiili- või muid uurimisandmeid kolmandatele isikutele järgnevalt: seoses turu-uuringuteenustega sh meie ergutusprogrammid meie vahendajatele, töövõtjatele või partneritele, kes neid teenuseid osutavad tingimusel, et nad ei või kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks kui Cintile teenuste osutamiseks; vahendajatele, töövõtjatele või Cinti partneritele seoses teenustega, mida need era- või juriidilised isikud Cintile või koos sellega osutavad.

Need vahendajad, töövõtjad või partnerid ei või kasutada seda teavet muuks otstarbeks kui Cintile teenuste osutamiseks.

Cint võib nt anda isikuandmeid vahendajatele, töövõtjatele või partneritele meie uuringute veebisaitide hostimiseks, andmete kogumiseks või töötlemiseks või teile soovitud teabe saatmiseks, kuid need isikud ei saa kasutada teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil kui see, mida nad meie jaoks täidavad; Cinti tellijatega, kuid sellistel juhtudel jagatakse teie isikuandmeid ainult: i teie nõusolekul või ii lubatud uuringute eesmärgil vastavalt Insights Associationi ja ESOMARi juhisetele; seoses valitsusasutuse seadusliku taotluse või nõudega, et täita julgeoleku- ja Kuidas teada saada seoses kohtumenetlusega asjaomale poolele; kui Cint usub, et avaldamine on vajalik või asjakohane, et vältida füüsilist või rahalist kahju või seoses kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevusega; seoses Cinti müügi, ülemineku või muu üleandmisega, mille puhul Cint nõuab ostjalt, et ta käitleks isikuandmeid selle privaatsusteatise järgi.

Juhul kui Cinti müük, üleminek või muu üleandmine jääb ostjaga lõpetamata, nõuab Cint kolmandalt isikult, et ta ei kasutaks ega avaldaks teie isikuandmeid mingil viisil ja kustutaks need või nagu te meid volitanud olete.

Seda teavet võib jagada küpsise küpsise identifikaatorimobiilireklaamide identifikaatori, meiliaadressi või muus vormis. Pärast sihtrühma modelleerimist või koondamist isikuandmed kustutatakse. Näiteks võib Cint säilitada loobunud osalejate meiliaadressid, et kinnitada nende loobumistaotluse täitmist.

Apple’i terviseuuringurakenduste privaatsuseeskirjad

Isikuandmeid säilitatakse kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. Taaskord, Cint jagab teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul. Cint ei kogu teadlikult selliste laste isikuandmeid, kelle puhul on nõutav vanemate nõusolek.

Kui Cint saab teada, et ta on tahtmatult kogunud selliste laste isikuandmeid, kelle puhul on vanemate nõusolek nõutav, kustutab Cint need isikuandmed oma andmebaasist. Teie isikuandmete turvalisus on meile väga tähtis.

Seetõttu on Cint võtnud kasutusele mida tal on liige tehnilised, füüsilised ja haldusalased abinõud, et kaitsta kogutavat teavet. Isikandmetele on juurdepääs ainult nendel töötajatel, kellel on seda tarvis oma ülesannete täitmiseks.

Cint ei vastuta vigade eest, mida üksikisikud teevad talle oma isikuandmete esitamisel. See ajavahemik võib põhineda ka Cinti või mõne meie paneeliomaniku või partneri lepingulistel kohustustel teie suhtes, kohaldatavatel aegumistähtaegadel nõude esitamiseks või kehtivatel õigusaktidel.

Täpsemalt on teil juurdepääsuõigus, st teil on õigus saada kinnitust ja teavet oma isikuandmete töötlemise kohta; parandamisõigus, st teil on õigus parandada vigu oma isikuandmetes; kustutamisõigus, st teil on õigus oma isiklikke andmeid kustutada see õigus kehtib andmetele, mida seaduse ja eeskirjade kohaselt võib töödelda ainult teie nõusolekul, kui keeldute nõusolekust neid töödelda ; andmetöötluse piiramise õigus, st teil on õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks teie taotluse läbivaatamise ajal on Cinti juurdepääs teie isikuandmetele piiratud ; andmete ülekantavuse õigus, st teil on õigus oma isikuandmeid teisele isikule üle kanda see õigus kehtib teie esitatud andmetele.

Individuaaltaotluse saamisel üritab Cint esitada soovitud teavet 30 päeva jooksul tingimusel, et konkreetse taotluse saab selle aja jooksul täita.

Ma tahan liikme suurendada, kuid kuidas

Kui Cint vajab rohkem aega, teavitab ta teid sellest 30 päeva jooksul. Teatud juhtudel ei saa Cint võimaldada juurdepääsu mõnedele isikuandmetele.

See võib juhtuda, kui: juurdepääsu tuvastaks tõenäoliselt kolmanda isiku isikuandmed; teabe avaldamine paljastaks konfidentsiaalse äriteabe; või teavet on kogutud kohtujuurdluse eesmärgil. Kui Cint keeldub isikuandmetele juurdepääsu võimaldamisest, teavitab ta keeldumise põhjustest. Austame alati teie otsust osaleda uuringus või muus turu-uuringuprogrammis, vastata konkreetse uuringu küsimusele või esitada isikuandmeid, muu hulgas tundlikud isikuandmed. Võite valida, kas osaleda või mitte konkreetses uuringus või muus turu-uuringuprogrammis, keelduda teatud küsimustele vastamisest või lõpetada osalemine igal ajal.

Teatava teabe esitamata jätmine või konkreetse uuringu mittelõpetamine võib siiski välistada hüvitise saamise või tulevikus teatud uuringutes osalemise. Stiimulite kohta lugege rohkem Cinti tingimustest, klõpsates Kuidas teada saada.

Meie paneeliomanike paneeliliikmed, kes ei soovi enam osaleda uuringutes, muudes turu-uuringuprogrammides või lubada automatiseeritud tehnoloogiate või muude meetodite, sh küpsised, kasutamist, saavad loobuda, minnes vastava paneeli liikmeportaalis privaatsusseadete mida tal on liige.

Kuidas teha koostööd vaia ja koguduse juhtidega? Kõik õigused kuuluvad Simon Deweyle. Koopiate tegemine keelatud. Mõtiskle järgneva üle Mida vajavad pöördunud ja vähemaktiivsed liikmed selleks, et saada Kiriku aktiivseks liikmeks? Milline on vaia ja koguduse juhtide vastutus misjonitöös, liikmete aktiivsena hoidmises ja aktiveerimises?

Privaatsusseadete lehele saab minna ka, klõpsates uuringukutses loobumislinkidele. Kuid üleilmse organisatsioonina võib mõni Cinti sidusettevõte või seotud teenuste pakkuja koguda, töödelda, salvestada või edastada teie isikuandmeid väljaspool teie päritoluriiki.