Liigu sisu juurde

Kui kokkuleppe sõlmimisel ei ole lähtutud määruses sätestatud kriteeriumitest, siis maksuhaldur võib sõlmitud kokkuleppe asjakohasuse vaidlustada. Äritegevuse neto rahavood otsesel ja kaudsel meetodil Vaatamata täiendavatele mitterahalistele tuludele ja kuludele kasumiaruandes, äritegevuse netorahavoog ehk tegelikud laekumised klientidelt ei muutunud. Otsesel meetodil esitatav rahavoo summa võrdub aruandeperioodil tegelikult ostjatelt laekunud summadega. Allikas: Euroopa Parlament, PM. Marginaali lisamisel on oluline eristada teenuse edasi osutamisel tehtavad täiendavad lisategevused võrreldes algupärase teenusega, mis loovad teenusele tarbja jaoks täiendavat majanduslikku väärtust ja seega mille puhul võiks eeldada, et teenuse osutaja teeniks vastavalt ka tulu. Eelmise majandusaasta teenuste müük oli 50 , ostjad jäid võlgu 15

Seekordses artiklis räägime lähemalt kulude jagamisest majandusüksuste grupi vahel.

  • Peenise miir

Kui nii traditsiooniliste kui ka kasumipõhiste meetodite kasutamisel eeldatakse tehingust kasumi tekkimist vähemalt ühele tehinguosalisele, siis majandusüksustel on võimalus sõlmida seotud isikutega ka kulude jagamise kokkuleppeid. Kulude jagamise kokkuleppe majanduslik taust seisneb tehingutega seotud riskide jagamises või täiendavate võimaluste kasutamises ehk ühise kasu saamises.

Näiteks võib majandusüksuste grupil olla soodsam hankemahud koondada ning teha kaupade või teenuste tarneleping läbi ühe või mitme esindava üksuse.

Sarnasel teemal

Hanketehingust ning kulude jagamise kokkuleppest tekkiv majanduslik kasu võib seisneda kogumina soodsama hinna, tarnetähtaja vmt saamises ning Liikmelisus Laienemise kulud kulude optimeerimises.

Seejuures tavapäraselt lepitakse kulude hilisema jagamise põhimõtted kokku enne hanketehingu teostamist.

Liikmelisus Laienemise kulud

Kulude jagamise kokkuleppe sõlmimisel majandusüksuste grupis tuleb kindlasti ühiselt kokku leppida ja fikseerida kirjaliku lepinguga rahandusministri määruses nr 53 [1] § 17 lg 7 sätestatud konkreetse tehinguga seotud kriteeriumid: Kokkuleppes osalejad; Kokkuleppesse kaasatud maksumaksjaga seotud isikud; Kokkuleppe ese; Kokkuleppeosaliste osa eeldatavas tulemis ning eeldused ja põhimõtted, millest lähtuti selle osa kindlaksmääramiseks; Kokkuleppeosaliste ja nendega seotud isikute vaheline õiguste ja kohustuste jaotus; Kokkuleppeosalise panuse vorm ja väärtus ning põhimõtted, millest lähtuti panuse suuruse määramisel koos panuse hindamisel kasutatavate raamatupidamisreeglite kirjeldusega; Kokkuleppega liitumise, kokkuleppest väljaastumise ning kokkuleppe lõpetamise menetluse ja tagajärgede kirjeldus; Reeglid panuste tasakaalustamiseks ja kokkuleppe tingimuste muutmiseks tulenevalt väliskeskkonna muutustest.

Kui kokkuleppe sõlmimisel ei ole lähtutud määruses sätestatud kriteeriumitest, siis maksuhaldur võib sõlmitud kokkuleppe asjakohasuse vaidlustada.

Liikmelisus Laienemise kulud

Kokkuleppe tühiseks tunnistamine tähendaks ühtlasi mõne muu traditsioonilise või kasumipõhise meetodi rakendamist juba teostatud tehingutele seotud isikute vahel ning tehingute kasumlikkuse põhieeldusest lähtuvalt oleks maksuriski realiseerumine ühele või mitmele kokkuleppes osalenud majandusüksusele küllaltki tõenäoline.

Peamine kulude jagamise tüüpide erinevus seisneb tehingust saadava hüve tekkimise ajas.

Navigeerimismenüü

Seevastu teenuste omandamisega seotud kulude jagamise kokkulepped loovad kokkuleppeosalistele hüve tavapäraselt vaid teenuse tarbimise perioodil, mis võib olla ka küllaltki lühiajaline. Kulude jaotamise kokkulepete puhul on oluline seega tõestada, et saadud teenus on ettevõtte äritegevuse tarbeks vajalik ning ei dubleeri põhjendamatult majandusüksuse tegevusi.

Liikmelisus Laienemise kulud

Sedakaudu on ka oluline mõista, et sisseostetud teenustega seotud kulude jagamist emaettevõtjalt tütarettevõtjale võib olla küllaltki keerukas Liikmelisus Laienemise kulud kontserni siseste juhtimisteenuste osutamisest. Seejuures kasvatavad tõestamise keerukust teenused, kus komponentideks on sarnased sisseostetud teenused ja kaubad, kuid millele edasimüüdavate teenuste hinnastamisel lisatakse positiivne või negatiivne kasumimarginaal.

Marginaali lisamisel on oluline eristada teenuse edasi osutamisel tehtavad täiendavad lisategevused võrreldes algupärase teenusega, mis loovad teenusele tarbja jaoks täiendavat majanduslikku väärtust ja seega mille puhul võiks eeldada, et teenuse osutaja teeniks vastavalt ka tulu.

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO spetsialistide poole.