Liigu sisu juurde

Brutomüügihind — Hinnakirjahind miinus kaubanduslikud mahahindlused. Alar Tamming selgitab kulla hinna tõusu Tavidi suuromanik Alar Tamming. Kui varasemalt toimus tihe piiriülene liikumine, kus sõideti korraks nii üle Eesti-Läti kui Eesti-Venemaa piiri, et paak odavamat kütust täis tankida, siis idapiiri sulgemisel see võimalus katkes. Kollektiivleping — Tööläbirääkimiste tulemusena sõlmitav leping, mis sätestab ettevõtte administratsiooni ja töötajate vastastikused kohustused ja õigused. Tööleping — Töötaja ja tööandja vaheline leping, millega töötaja võtab endale kohustuse teha kokkulepitud tööd ja tööandja kohustub selle eest maksma tasu. Majandustegevus, mis loobub kohesest tarbimisest tulevikus saadava kasu nimel.

Kapital jaguneb kaheks: omakapital ja võõrkapital. Kassapõhine arvestus — Majandustehingute kajastamine vastavalt raha laekumisele või väljamaksmisele.

Põllumaa hinnad Soomes

Kassaseis, kassasaldo — Ettevõtte kassas olev sularaha, hoiustamata käibedokumendid nt. Kassatulu — Võlakohustuse tähtpäevaväärtus miinus pangadiskonto. Kassapuudujääk — Summa, mille võrra kassas on raha vähem kui kassaraamatu järgi peaks olema. Kasum — Rahas mõõdetav ettevõtte majandustegevuse positiivne tulem tulude ja kulude vahe.

Alar Tamming selgitab kulla hinna tõusu

Kasumi- ja kahjumiaruanne — Ettevõtte finantsdokument, mis kajastab ettevõtte sissetulekuid ja väljaminekuid majandusaasta või mõne muu perioodi vältel, annab ülevaate ettevõtte tulude ja kulude allikatest.

Kasumiaruanne — Mingi ajaperioodi näiteks aasta kohta koostatud tulude ja kulude aruanne. Keskmine kulu — Keskmine omahind; kulu ja selle tulemusel valminud ühikute arvu jagatis. Kindlustushüvitus — Summa, mis makstakse kindlustusvõtjale välja kindlustusjuhtumi esinemisel.

Kliiring — Vastastikune võlakohustuste tasaarveldus; sularahata tasaarveldus. Kliendikonto — Konto, mis on mingi rahatehingute spetsialisti või vahendava firma poolt avatud oma kliendi nimel.

  • Video selle kohta, kuidas suumida liige
  • Ma tahan suurendada liikme pikkust
  • Kuidas ulekaalulisus mojutab peenise suurust
  • Nafta hind võib veel pikkadeks aastateks madalale tasemele jääda - Ärileht
  • Kas on voimalik peenise suurendada kodus
  • Kuidas suurendada liikme pikkust ja haarata
  • Majandus Diislikütuse hind langes aprilli lõpus peale aktsiisilangetust suuremates Eesti tanklates 0, eurole, kus ta püsib tänaseni.

Kohustus võõrkapital — Ettevõttel lasuv rahaliselt hinnatav võlg, mis tuleb tähtajaks tagasi maksta. Kollektiivleping — Tööläbirääkimiste tulemusena sõlmitav leping, mis sätestab ettevõtte administratsiooni ja töötajate vastastikused kohustused ja õigused.

Komisjonitasu — Tükipalga erivorm, mida töötajatele makstakse näiteks mingi protsendi ulatuses kauba läbimüügilt.

Kommertskinnisvara — Tulutoov kinnisvara, näiteks kaubanduskeskused, restoranid, kontoriruumid, territooriumid, kuhu kavatsetakse ehitada tootmispindu. Konfidentsiaalne informatsioon — Ettevõtja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline või muu ärialane teave, mille avaldamine ei ole kohustuslik, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, Konkurents — Turuosaliste püüdlemine ühesuguse eesmärgi poole olukorras, kus ühe edu tähendab teise ebaedu. Isik või ettevõte, kes pakub samasuguseid või asendavaid tooteid ja teenuseid ning kasutab kõiki võimalusi oma turu laiendamiseks.

Konkurentsieelis — Konkurentidega võrreldes omatav eelis, mis tõukab tarbijaid ostma just antud ettevõtte tooteid. Konsolideerimine — Konsolideerimisgruppi kuuluvate raamatupidamiskohustuslaste aruannete ühendamine nii, nagu oleks tegemist ühe raamatupidamiskohustuslasega.

Kõige soodsam raamatupidamine

Konto saldo — Kontojääk arvestusperioodi lõpul, konto deebet- ja kreeditkäivete vahe. Kutseline raamatupidaja — Raamatupidaja, kes on andnud teatud eksamid, omab teatud kogemust ning vastab muudele esitatud nõuetele. Kõrvaltoode — Põhitoote kõrval valmistatav toode, millel on tavaliselt põhitoodangust madalam turuväärtus kasutatakse näiteks tootmisjääke. Kreditoorne võlgnevus — Majandusüksuse poolt võlausaldajaile tasumata arved laenud, laenuvõlg. Käibemaks — Maks ettevõtte hulgi- või jaekäibelt, mille osatähtsus lõpptarbimises on seda suurem, mida rohkem vaheetappe toode läbib.

Käibevahendid — Ettevõttesse investeeritud rahasumma, mida kasutatakse jooksvas majanduslikus tegevuses ja mis pöördub tagasi müügitulude näol. Käibevara — Vara, mis eeldatavasti kasutatakse ära ühe aasta jooksul. Käsiraha — Rahasumma, mis makstakse müüjale lepingu kinnituseks enne kauba üleandmist ning arvestatakse pärast ostuhinnast maha.

Nafta hind võib veel pikkadeks aastateks madalale tasemele jääda

Kui lepingut ei täideta, siis käsiraha ei tagastata. L Laen — Kohustus laenuks võetud rahasumma tulevikus koos intressidega tagasi maksta. Laenukulude maksumus — Näiteks laenuintressid, laenuvõtmisega kaasnevad tasud jne.

Võib kajastada kuluna või kapitaliseerida laenu abil soetatud vara soetusmaksumuses. Laenurisk — Oht, et laenudeks välja antud või investeeritud kapitali ei saada laenuvõtjalt tagasi. Riski suurust mõjutavad tegurid: info usaldusväärsus, laenu usaldatavus, laenutagatis, laenu taotlejale kuuluva ettevõtte puhasväärtus, laenuvõtja sissetulekute ehk rahavoo maht ja stabiilsus.

Raamatupidamise sõnastik / sõnaraamat

Lepingu ülesütlemine — Lepingu lõpetamine tühistamine mingi ettenähtamatu asjaolu tõttu, mis teeb selle täitmise võimatuks või ebaseaduslikuks. Liigpakkumine — Turuseisund, kus pakkumine ületab märgatavalt nõudmist. Liising — Tehing, mille korral liisingufirma ostab kliendi poolt välja valitud vara ja rendib selle talle välja, küsides selle eest intressi. Liisinguleping — Leping, milles liisinguandja kohustub omandama liisinguvõtja poolt määratud eseme ja andma selle liisinguvõtja kasutusse ning liisinguvõtja kohustub maksma kasutatava eseme eest tasu.

Linkpiduriefekt — Nähtus, et üldnõudluse kasvades hinnad tõusevad, ent üldnõudluse vähenedes ei lange, vaid jäävad endiseks. Likviidsus — Likviidsus näitab, missuguse ajaga ja kui kergelt on võimalik varasid muuta sularahaks või siis selle ekvivalentideks nt rahaks pangakontolet kasutada seda millegi ostmiseks või võlgade tasumiseks. Lõpetamata toodang — Osaliselt valmis tooted, mis vajavad veel töötlemist.

Raamatupidamises arvestatakse tavaliselt saldomeetodil, lahutades kõigi tootmiskulude üldsummast valmistoodangu maksumuse tegelikus omahinnas. Lõppbilanss — Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul.

Lõppbilansikirjed peavad olema täpselt samasugused kui järgneva perioodi algbilansi vastavad kirjed. Lõppsaldo — Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul. Lõpetatud lepingu meetod — Meetod, mille kohaselt pika tähtajaga projektide puhul ei arvestata mingeid tulusid enne projekti lõpetamist. Lühiajaline kohustus — Kohustus, mis tuleb tasuda ühe aasta jooksul.

Lühiinvesteering — Ettevõtte investeeringud, mis likvideeritakse aastaga või lühema ajaga; nt. M Maksuvaba miinimum — Summa, mille ulatuses eraisiku tulu ei maksustata tulumaksuga. Mittekapitaliseeritavad kulud — Kulud, mis ei peegeldu bilansis vaid kantakse kohe kasumiaruandesse.

Muutuvkulu — Kulu, mis muutub proportsionaalselt tegevuse mahu muutumisega. N Netopalk — Palk, mille saab töötaja pärast brutopalgast maksude mahaarvamist reaalselt kätte. Nullsaldo — Konto seis, kui selle deebet- ja kreeditkäive on võrdsed ning saldo on null. Nõudlus — Toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta teatud hinna juures kindlal ajahetkel.

O Omahind — Ühe tooteühiku tootmise kulu, mis leitakse, jagades tootmiskulu tooteühikute arvuga. Ausalt öeldes ei anna see kõik adekvaatset tulemust. Klient ei saa aru, millest räägitakse ning meie ei tea, mida vaja on.

Täpse hinna saamine ei ole tegelikult eriti keeruline.

Tuleb kohale tulla, olles enne läbi mõelnud, millist maja soovitakse, milline tuleb siseviimistlus, siis on hind nädala jooksul tasuta ilma mingite lisakuludeta olemas. Finnlog OÜ. Brenti hind kukkus perioodil viimase 10 aasta madalaimale tasemele ehk 27 dollarile barreli eest. Shelli netokasum oli teises kvartalis miljard dollarit; analüütikud aga prgonoosisid firma kasumiks 2,2 miljardit dollarit.

Eelmisel aastal samal ajal oli ettevõtte kasumiks 3,8 miljardit dollarit.

Fonterra oksjonil 15.09.2020 tõusid piimatoodete hinnad

Täna on otseselt üleval küsimus, milliseks teine laine kujuneb ja kas teine laine avaldab mõju tarbimisele, ehk kas riigid rakendavad piiranguid nagu esimese laine ajal, kus kaubanduskeskused, kinod, restoranid olid suletud, mis otseselt avaldaks mõju tarbiminisele. Seda me täna ei tea," sõnas Vaht. Samuti otsustasid OPECi riigid augustist taas asuda esimese laine alguses kärbitud naftatootmist järk-järgult suurendama.

Kui aga turule tuleb täiendavat naftat ning riigid peaksid asuma piiranguid taaskehtestama, siis võib see tähendada ühel hetkel kütusehinna langust. Diislikütuse tarbimine on kasvanud juulis aastaga võrreldes 12 protsenti. Kolm kuud järjest alates maist on diislikütuse jaeturg kasvanud," rääkis Vaht.