Liigu sisu juurde

Kuigi klassides on nende koodide kasutamiseks palju põhjuseid, on esmane jagada õpilastega erinevaid asju ja muuta nad iseseisvaks. Vaja on ainult mobiiltelefoni, mis saab skannerina lugeda koodi, mis annab juurdepääsu kodeeritud andmetele.

Suurenda video klassiruumis

Näide: Enne lugemist näitab õpetaja katkendi Ava DuVernay auhinnatud Visuaal ja heli tugevdavad õpilaste lugemist, suurendades nende arusaamist kodanikuõiguste liikumise vajalikkusest. Õpilaste õppimise süvendamine või tugevdamine.

Digitaalsed Jutuvestmise Klassiruumi Tööriistad

Lastesõbralikud juhendamis- või õppevideod on Internetis hõlpsasti kättesaadavad. Tavaliselt võib see seitsme minuti jooksul tugevdada seda, mida õpilased on juba õppinud või juba õppimas.

Suurenda video klassiruumis

Näiteks YouTube, TeacherTube ja BrainPop pakuvad lühikesi juhendvideoid erinevate akadeemiliste teemade ja õppeainete kohta, näiteks kuidas teha lühikesi jaotusi või kuidas kirjutada kirja. Lastele loodud lühikese õppevideo vaatamine on õpilastele mõnus paus ja midagi uudset või värsket võib nendega tõesti silma jääda. Näide: viiendad klassid on kirjutanud jutustavaid esseesid.

QR-koodid - suurendage klassiruumis osalemist - kasutage neid tehnikaid

Õpetaja on esitanud juhised, paar näidis-esseed ja graafilise korraldaja, kes aitavad neil oma esimesed mustandid kirjutada. Sel ajal, kui nad seda teevad, lisab ta õppematerjalile humoorika viieminutilise video narratiivide kirjutamise õpetamis- ja vältimisest, mida rääkisid kuulsate juturaamatute tegelasteks riietatud teismelised.

Suurenda video klassiruumis

Näpunäiteid video kasutamiseks Ole valiv. Õppe läbiviimiste viisid Graham et al. Kombineeritud õppe eelised Osguthorpe ja Graham tuvastavad kuut põhjust, mis suunavad eelistama kombineeritud õpet: Osguthorpe ja Graham tuvastavad kuut põhjust, mis suunavad eelistama kombineeritud õpet: Pedagoogiliste võimaluste laienemine ingl pedagogical richness.

Suurenda video klassiruumis

Tänu sellele, et õpilastel on võimalus kodus tutvuda õppematerjaliga kas siis tekstilisel või video kujul, saab õpetaja kasutada tunni aega aktiivõppemeetodite rakendamiseks, aruteludeks, küsimustele vastamiseks. Laiem ligipääs teadmistele ingl access to knowledge.

Kuidas saab klassis kasutada QR-koode

Veebipõhised materjalid võimaldavad õpilasel õppida erinevate seadmetega sõltumata asukohast. Iseseisva tööna võivad nad valida, milliste teemadega nad süvitsi lähevad.

Suurem sotsiaalne suhtlus võrreldes e-õppega ingl social interaction. Võrreldes e-õppega, peetakse kombineeritud õppe korral oluliseks osaks suhtlust klassiruumis, kus õpilastele antakse võimalus näha asju teises valguses. Isiklik kontroll õppimise üle ingl personal agency. Kombineeritud õpet pakub õpilastele võimaluse valida õppimiseks sobiv aeg, koht ja ka õppematerjal. Selline lähenemine arendab õpilaste eneseregulatsiooni võimet ning oskust teha valikuid. Tasuvus ingl cost-effectiveness.

Andes õpilastele võimaluse õppida iseseisvalt, jätab õpetajale ka rohkem aega ja paindlikkust kontakttundide arvelt.

Suurenda video klassiruumis

Üldine töömaht sellest küll ei pruugi väheneda. Lihtne muutmise võimalus ingl ease of revision.

Ainetund - Liikuma Kutsuv Kool

Üldiselt on õpetajal traditsioonilisest õppest kombineeritud õppe poole suhteliselt mugav astuda, sest kõik tundide sisu on traditsioonilise meetodiga läbi proovitud. Kui ühe korra on õppematerjalid kombineeritud õppe jaoks ettevalmistatud, siis on neid teistkordsel läbimisel suhteliselt mugav muuta. Teine võimalus on mõnda e-kursust kohendada kombineeritud õppe jaoks, kuid sellisel juhul võivad takistusteks tulla erinevad spetsiifilised suurte e-õppe kursuse vahendid nagu näiteks automaatkontrollmida on õpetajal keerulisem õppetöösse integreerida.

Võite eelnevatele punktidele tuginedes mõelda: Millised on kombineeritud õppe tugevused ja nõrkused võrreldes traditsiooniliste meetoditega?

Suurenda video klassiruumis

Kombineeritud õppe rakendamist programmeerimise õpetamisel käsitleb Kersti Kivisoo oma magistritööskus on välja toodud ka Kaur põhjal kombineeritud õppe viis eelist traditsioonilise õppe ees: Annab võimalus ümber lülituda passiivselt õppimiselt aktiivsele õppimisele varieerides õppematerjale aktiivsete tegevustega, kus õppija pannakse olukorda, kus ta peab lugema, rääkima, kuulama ja mõtlema.

Annab õppijale võimaluse õppida kas koos kaaslastega või eraldi. Õppijatel on erinevad õppimisstiilid ning uuringute põhjal võimaldab kombineeritud õpe vähendada õppimisel ebaõnnestumiste arvu, tõsta tulemusi ja õppijate motivatsiooni. Lisab õppimisele inimliku puute. Interaktiivne osa võimaldab juhendajal luua kõrgel tasemel huvi, vastutuse ja hindamise.

Klassiruumi Tööriistad

Suurendab individuaalsust, personaalsust ja asjakohasust. Võite moodustada rühma õpilasi, kes saavad seejärel teha video, milles öeldakse, mida nad on õppinud, kuidas nad mingi probleemi lahendasid, millise protsessi nad avastasid.

Võite paluda neil üles laadida sellistest allikatest nagu YouTube ja Google Drive. Teie loodud kood võib kodeerida video jagamise sellesse linki.

Videosisu kasutamine õppimise võimendamiseks

Füüsiliselt raskete lugejate abistamine Paljud õpilased, kellel on lugemisprobleeme. Saate nende õppimiskogemuse huvitavamaks muuta, tehes õppe- või õppematerjalist audiosaateid ja laadides selle üles veebipõhisele videoplatvormile nagu YouTube. Seejärel tuleks selle video link lisada QR-koodi ja jagada koodi hädas olevatele õpilastele.

Järeldus Selleks on palju lõbusaid ja harivaid viise kuidas saab QR-koode klassiruumis kasutada. Neist ühe või mitme valimine sõltub teie eesmärgist. QR QR-koodide lahendus 1.