Tartu laenu ja hoiuühistu

Selle kaudu me kujundamegi vastavalt oma võimetele meelepärase majanduspoliitika ja -keskkonna. Selle intressi katteks tuleb omakorda emiteerida täiendavat laenuraha ja nii keritakse planeedi võlaspiraali üha suuremaks. Ühistu liikmeks võib saada igaüks, kellel on elukoht Eestis. Lõpptulemus on riikide ja rahvaste kiirenevas tempos kasvav võlakoormus ning allakäiv elukvaliteet. Ühistu vahendab raha, mida ühtedel on parasjagu üle, nendele, kellel seda oma mõistlike ettevõtmiste jaoks on hetkel puudu, ent kõik jääb ühistu piiresse. Kuna Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeteks on lõppkokkuvõttes Eesti inimesed, arendab ja tugevdab ühistu tegevus Eestit kui tervikut. Tegeleme ka sellega, et oleks võimalik pakkuda liikmetele ühistu kaudu internetipanga teenuseid. Areng suures plaanis ei ole võimalik ilma inimese siira valmisolekuta iseenda arendamiseks. Ühistu omanikeks on aga liikmed-kliendid, mistõttu ühistu eesmärk pole teenida raha laenamise või hoiuste vastu võtmisega kasumit, vaid panna liikmete raha ringlema selliselt, et sellest sünniks igapäevaselt kasu igale liikmele. Hea ja soodne laen. Et seda veksli pakutavat võimalust järk-järgult praktikasse rakendada, ei saa me lootma jääda, et tuleb keegi hea onu või tädi valge laevaga, pingutab meie eest ning annab tulemused meile hõbekandikul lihtsalt niisama üle. See kaudu me ehitame oma riiki. Kuna aga raha on ringlusse laenatud vaid laenu põhiosa, mitte intresside ulatuses, peavad keskpangad perioodiliselt laskma ringlusse täiendavat raha, loomulikult jällegi intressiga. Et pangad saaksid laenatud raha pealt intressi maksta, laenavad nad raha edasi inimestele ja ettevõtetele veelgi kõrgema intressi eest.

Sedasi ringleb raha Eesti rahva enda hüvanguks, soodustades iga liikme tegevust. Igal liikmel on sõltumata tema ühistusse makstud osaluse suurusest üldkoosolekul üks hääl ning igapäevases asjaajamises võrdne ligipääs ühistu pakutavatele teenustele. Ja see peatab või vähemalt aeglustab inimkonna arengut. Veksli laiem eesmärk seisneb võimaluses siduda eestimaalased lahti intressiorjusest. Samas, inimest eristabki muust loomariigist võime ennast oma mõistuse ja tahte abil juhtida, et seeläbi areneda ja seatud eesmärke saavutada. Nagu rahaasutused ikka, on ka ühistu vahendaja. Kinni maksame selle meie suurenevate maksude ja hindade, kuid madalamaks muutuva elukvaliteedi näol. Vekslite kasutamisel jääb liikmete raha ringlema ühistusse ning rikastab üksnes ühistu liikmeid, mitte aga kedagi võõrast. Siin tuleks aga igal ühel mõista, et oma pisikondlike igapäevaotsuste ja –tehingutega on võimalik saavutada suuri eesmärke – juhul kui teeme seda läbimõeldult ja koordineeritult oma kaaskondlastega. Iga algus on raske – nii peaks ka Eesti vekslite puhul endale aru andma, et teoreetiliselt on tegemist tõhusa vahendiga, mis saab meie elu muuta kergemaks. Iga inimene või ettevõte, kes soovib Tartu Hoiu-laenuühistus raha hoiustada, laenata või kasutada muid ühistu pakutavaid teenuseid, peab olema ühistu liige. Ühistu liikmed on ühistu omanikud. Esialgu, kui ring on väike, on see keeruline ja, mis seal salata, võib nõuda ka valmisolekut senise tarbimis- ja ärirutiini muutmiseks. Lõppeesmärk võiks ju olla seda väärt: vabaneda intressiorjusest, saada vabaks inimeseks, areneda. Veksli kasutamisel on nii kitsam kui laiem eesmärk. Üldjuhul on pankade omanike ring väga kitsas ning Eesti puhul suures osas veel ka võõramaine. Nii võtab ühistu Eesti inimestelt ja ettevõtetelt hoiuseid ning annab laene Eesti inimestele ja ettevõtetele, hoides seejuures laenuintressid madalad ja hoiuseintressid kõrged. N-ö ametlikke valuutasid antakse tänase ideoloogilise rahandusmudeli kohaselt ringlusse intressiga laenudena pankadele. Tartu laenu ja hoiuühistu. Tulemuste saavutamiseks tuleb igal ühel olla valmis ka isiklikult pingutama. Selles seisnebki meie valik eestlastena: olla või mitte olla. Kui tahame seda muuta, tuleb meil revideerida oma seniseid harjumusi ja arusaamu, sest meie ise oleme ju suures plaanis olemas olevad ühiskondlikud suhted, tavad, kombed ja kultuuri kujundanud. Veksel seevastu on ilma intressita ning selle kasutamine võimaldaks meil end intressiorjusest aegamööda lahti siduda. Tartu Hoiu-laenuühistuga liitumiseks ei pea olema tingimata hoiustaja või laenaja, piisab soovist osaleda ühistegevuses, aidata kaasa meie ühise elu arendamisele Eestis. Nii võidab vekslites maksmist võimaldav ettevõtja vekseldavate kaasliikmete näol juurde lojaalseid püsikliente ning vekslites maksvad tarbijad saavad oma ostud teha ühistu kaudu soodsamalt kui mujal

Kommentit